Metsa uuendamise toetuse abil jõudis erametsadesse üle 4,6 mln uue puu

Kuni juuli alguseni oli erametsaomanikel võimalik taotleda KIKist toetust erametsade uuendamiseks ja metsauuendamise hooldamiseks. Toetust taotleti enam kui 6900 hektarile kogusummas rohkem kui 1,48 mln eurot.

KIKi metsaosakonna toetuste üksuse juhi Piia Kiivramehe kinnitusel tehakse metsa uuendamise toetuse selle aasta esimeses taotlusvoorus esitatud taotluste kohta otsused hiljemalt oktoobri lõpuks. „Kuna aga vooru eelarve oli 840 000 eurot ning taotlusi saabus peaaegu poole suuremas summas, siis tuleb metsaomanikel arvestada, et kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks arvutab KIK välja toetuse rahastamise määra, et jääda eelarve piiresse. See tähendab, et erametsaomanikud, kelle toetussumma on rahastamise määrast väiksem, saavad toetust kogu summas, kuid need, kelle küsitav toetussumma on rahastamise määrast suurem, saavad toetust määra ulatuses,“ selgitas Kiivramees.

Kokku taotleti toetust 1129 metsaomaniku metsamaa jaoks, kellest 841 olid füüsilised isikud, 58 FIE-d ja 230 juriidilised isikud:

 

Maakonniti jagunes taotlemine tegevuste lõikes järgmiselt:

Maakond Istutamine (ha) Maapinna ettevalmistus (ha) Metsauuenduse hooldamine (ha)
Harju maakond 278 274 67
Hiiu maakond 12 37 0
Ida-Viru maakond 57 46 13
Jõgeva maakond 180 223 22
Järva maakond 174 216 106
Lääne maakond 97 193 8
Lääne-Viru maakond 313 423 172
Põlva maakond 199 207 69
Pärnu maakond 237 176 68
Rapla maakond 203 188 73
Saare maakond 103 108 44
Tartu maakond 157 210 52
Valga maakond 145 195 26
Viljandi maakond 365 353 271
Võru maakond 173 243 166
Kokku 2695 3093 1155

 

Kokku rajati toetuse abil uus metsapõlv 2695 hektarile ning erametsadesse istutati enam kui 4,6 mln uut puud.

Metsade uuendamisel istutati toetuse abil enim kuuske, mändi ja kaske:

Puuliik Taotletud pindala Algtihedus tk/ha Istutatud taimede arv
Kuusk 1475,2 1500 2212725
Mänd 518,1 2600 1347086
Kask 644,0 1500 965940
Sanglepp 27,1 1500 40710
Laialehised 0,2 1500 300
Muu 30,6 1500 45885

 

Metsa uuendamise toetusega toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.

Metsa uuendamise tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist. Toetust saavad erametsaomanikud taotleda ainult metsaühistu kaudu. Kui metsaomanik soovib toetust küsida, siis tasub sellest oma metsaühistule aegsasti teada anda, kuna ka metsaühistul on vaja aega taotluse kokkupanemiseks.

Toetust võib taotleda metsamaa kohta, mis on metsaühistu liikme omandis taotluse esitamise tähtpäeval.

Metsa istutamist ja maapinna ettevalmistamist toetatakse samal metsamaal ühe korra. Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust küsida rajamise aastal ja kolmel järgneval aastal, üks kord kalendriaastas.

Lisainfot uuendamise toetuse kohta saab telefonilt 5382 2755 ning e-posti aadressil siseriiklik@kik.ee. Pikemalt saab toetuse tingimuste kohta lugeda Erametsaportaalist.

Metsa uuendamise toetuse tänavuse teise vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1.12.2023.

0Shares