Uurimistoetus metsataimehaiguste tõkestamiseks

mets, metsa majandamine, metsakaitse

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu otsustas anda personaalse uurimistoetuse 42-le 2018. aastal algavale järeldoktori-, stardi- ja rühmaprojektile. Uute uurimistoetuste aastane rahaline kogumaht on 3,79 miljonit eurot.

Hindamisnõukogu toetas teiste hulgas ka Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli dotsendi Rein Drenkhani stardiprojekti. Maaülikooli metsateadlased hakkavad uurima metsapatogeenide mass-invasioone Põhja-Euroopasse. Kavas on uute patogeenide varane tuvastamine, nende saabumisteede ja -viiside määratlemine ning tõkestusvõimaluste otsimine.

Oht metsamajandusele ja loodusele tervikuna

Kliimamuutuste lainel ja globaliseeruva kaubanduse taustal on jätkumas uute invasiivsete taimehaiguste sissetung Põhja-Euroopasse. Tegu on tõsise ohuga metsamajandusele, linnahaljastusele ja loodusele tervikuna. Ohutegurite väljaselgitamiseks ja leviku tõkestamiseks on vajalikud igakülgsed uuringud, biogeograafilisest kuni patogeenide kaasaegse molekulaar- ja populatsioonigeneetikani.

Rein Drenkhani juhtimisel algavas projektis uuritakse invasiivsete patogeenide populatsioone, nende levikuteid Põhjalasse ja puude vastuvõtlikkust neile. Luuakse efektiivsemaid DNA-põhiseid markereid patogeenide kiireks tuvastamiseks ning analüüsitakse tervete ja haigete puude mikrofloorat eesmärgiga leida antagoniste haiguste biotõrjeks.

Loe teiste Teadusagentuuri uurimistoetuse saajate kohta SIIT.

Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli tegemistega saab end kursis hoida nende Facebooki lehel.

0Shares