Uus metsaregister töötab

Keskkonnaamet:

Alates esmaspäevast alustab tööd uuendatud metsaregistri infosüsteem, mis võimaldab metsaomanikel mugavamalt esitada metsateatisi ja saada ülevaadet metsakaitse- ja metsauuendusekspertiisidest; samuti saab infosüsteemist näha kinnistuga seotud looduskaitselisi piiranguid.

Metsaregistri pidamise eesmärk on koguda ja säilitada andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta. Metsaregistris hoitakse metsainventeerimise andmeid ning metsateatiste, keskkonnaametnike välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmeid, teatas keskkonnaamet.

Metsaregistri metsaportaal on mõeldud kasutamiseks avalikkusele Eesti metsade kohta info saamiseks ning metsakorraldajatele ja metsaomanikele riigiga suhtlemiseks. Uus infosüsteem võimaldab oma metsaga seotud asjaajamistel silma peal hoida ning esitada riigile taotlusi ja olla pidevalt kursis menetluse seisuga.

Kui varem asusid metsaregistri avalik veebiteenus, e-metsateatise teenus ja metsa inventeerimisandmete edastamise teenus erinevates portaalides, siis nüüd on kõik ühes veebirakenduses. Vanasse metsaregistrisse talletatud informatsioon kanti üle uude süsteemi.

“Uus süsteem on kindlasti kasutajasõbralikum ning pakub metsaomanikele täisulatuses ligipääsu oma metsamaaga seotud andmetele. Näiteks on kättesaadavad metsainventeerimise andmed, samuti tagatakse ligipääs nii metsaomaniku esitatud metsateatiste menetlustele ja ekspertiisiaktidele kui ka kinnistuga seotud looduskaitselistele piirangutele. Nii saab omanik juba enne teatise esitamist ise vaadata kaardilt, millised kitsendused võivad piirata tema raiesoovi,” ütles keskkonnaameti metsaosakonna nõunik Jaanus Kala pressiteate vahendusel.

Uudsena võetakse kasutusele süsteemisisene volitamine, mis tähendab, et metsomanikul on võimalik volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid oma andmeid täisulatuses vaatama ja alla laadima ning metsateatisi esitama. Metsaportaali saavad vaatamiseks kasutada kõik huvilised, kuid metsateatiste esitamiseks ning oma metsa andmete täisulatuses vaatamiseks ja allalaadimiseks tuleb ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID abil. Turvalisuse tagamiseks logitakse kõik kasutajate tegevused infosüsteemis.

E-metsateatise esitamisel on menetlus kiirem ja ära jääb paberkujul väljatrüki postitamisega seotud aja- ja ressursikulu, metsaomanik saab teatist esitada ja selle menetlust ning registreeringut jälgida otse portaalis.

Uudsena võetakse kasutusele süsteemisisene volitamine ehk metsaomanikul on võimalik volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid oma andmeid täisulatuses vaatama, alla laadima ja vajadusel metsateatisi esitama.

Metsaportaali saavad vaatamiseks kasutada kõik huvilised, kuid metsateatiste esitamiseks ning oma metsa andmete täisulatuses vaatamiseks tuleb ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID abil. Turvalisuse tagamiseks logitakse kõik kasutajate tegevused infosüsteemis. Uue keskkonna aadress on register.metsad.ee.

Kuna metsaregistris hoitakse nii inventeerimise kui metsateatistega seotud andmeid, on registril kaks volitatud töötlejat: keskkonnaagentuur tegeleb inventeerimisandmete esitamise ja töötlemise küsimustega ning keskkonnaamet metsateatiste ja metsakaitse- ning metsauuendusekspertiisidega.

Metsaregistri pidamise eesmärk on koguda ja säilitada andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta. Metsaregistris hoitakse metsainventeerimise andmeid ning metsateatiste, keskkonnaametnike välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmeid. Metsaregistri metsaportaal on mõeldud kasutamiseks avalikkusele Eesti metsade kohta info saamiseks ning metsakorraldajatele ja metsaomanikele riigiga suhtlemiseks ning oma metsaga seotud asjaajamistel silma peal hoidmiseks.

0Shares