Viimane võimalus! 18. maini saab Natura hüvitist küsida

vääriselupaik, looduskaitse

Natura hüvitist saab hilinemisega küsida veel kuni 18. maini. Alates 24. aprillist vähendatakse toetuse summat 1% võrra iga hilinenud tööpäeva eest.

Hüvitise eesmärk on hüvitada erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääv tulu Natura 2000 alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura võrgustiku ala asuval erametsamaal.

Hüvitise määr on sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas ning Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Kokku makstakse hüvitisteks 4,32 miljonit eurot.

Nagu suur osa Euroopa Liidu poolt rahastatud Eesti maaelu arengukava toetustest, muutus ka Natura hüvitise taotlemine sellest aastast 100% elektrooniliseks. See tähendab, et taotlus tuleb esitada e-PRIA portaalis, kus e-taotluse allkirjastamiseks on vajalikud toimiv ID-kaart ja pin-koodid või mobiil-ID.

„Teame, et mõnede metsaomanike jaoks muudab e-teenuse kasutamine taotlemise keerukamaks. Oleme püüdnud Natura e-teenuse muuta võimalikult kasutajasõbralikuks, metsaomanike mulluse tagasiside põhjal on see ka õnnestunud. Siiski on nii Erametsakeskus kui metsaühistud valmis taotlejaid igakülgselt abistama,“ rääkis Erametsakeskuse juht Jaanus Aun.

Natura hüvitist saab küsida kuni 18. maini. Alates 24. aprillist vähendatakse toetuse summat 1% võrra iga hilinenud tööpäeva eest.

Kogu info hüvitise taotlemise tingimuste kohta on koondatud erametsaportaali aadressil www.eramets.ee/natura.

0Shares