Villu Reiljan – 60

“Millega tegeleb meedia peksupoiss Villu Reiljan paar nädalat enne päeva, mil Tallinna Ringkonnakohus talle otsuse ette loeb?” uuris Eesti Ekspress Villu Reiljani tema eilse 60. sünnipäeva eel.   

Villu Reiljan on juba mõnda aega avalikkusest eemale hoidunud. Olles alates nn maadevahetuse afäärist 2005. aastal meedia pideva negatiivse tähelepa­nu all, pole ta mõistetavalt huvitatud oma tegemiste avalikustamisest.

Kuigi reporterite kaamerasilma ette on endine keskkonnaminister ja Rahvaliidu esimees jäänud põhiliselt kohtumaja treppidel, on igapäevaelus Villu Reiljan igati tegus mees. Tema lugu tõestab taas kord, et vene vana­sõnal “parem tuhat sõpra kui tuhat rubla” on tuline õigus. Tõsi küll, kohtusaagagi sai alguse sõbrasuhetest: Riigiprokuratuur süüdistas keskkon­naministrit ametipositsiooni kuri­tarvitamises selleks, et tema soosi­kud saaksid soodsalt omandada riigi­le kuuluvaid kinnisasju. Sõbrad tulid aga appi siis, kui Reiljan oli kaotanud avaliku elu tegelase eelised.

Eraku mainega suurettevõtja, ku­nagi Eesti dividendimiljonäride ede­tabelit juhtinud Silikaat Grupi oma­nik Vello Kunman võttis Reiljani 2010. aastal oma kontserni nõu­nikuks. Paar aastat hiljem omanda­sid Reiljan, Kunman ning veel mõ­ned Silikaat Grupiga seotud inimesed Haagel pank­rotti läinud veetehase ning praeguseks on eeltööd nii kau­gel, et Haage Joogid OÜ paiskab turule uue Eesti loodus­liku mineraal­vee B’EST. Reil­jan on ettevõt­tes pigem pas­siivne osanik kui tegevjuht.

Kui Äri­päev koos­tas oma kuri­kuulsa ämblik-võrk-tabeli “100 mõjukamat inimest Eestis”, asus Reiljan 2009. aas­tal seal märkimisväärsel 66. kohal. Lühikesed jämedad niidid tema pil­di juurest jooksid poliitikute And­rus Ansipi ja Edgar Savisaareni, et­tevõtjate Toomas Annuse, Urmas Sõõrumaa ja Oliver Kruudani. Et Reiljani metsanduse-, kaevanduste ja muu keskkonnaalane know how’l on endiselt hinnas, kinnitab tema asutatud konsultatsioonifirma Picea Konsultatsioonid OÜ, mil­le tegevusaladeks on äri- ja juhti­misalane nõustamine. Ettevõ­te on registreeritud Jõge­vamaal Palamuse vallas Luua külas. Krediidiin­fo andmetel on Reiljan konsultatsioonifirma ainus osanik ning ai­nus juhatuse liige.

Palamusel Reil­jan elabki. Suhtleb väga palju, käib en­diselt jahil ja ka­lal, mängib tütre­ga tennist ega ole oma tervet mõis­tust kaotanud, rää­gib ikka väga hästi anekdoote, nagu ni­metavad teda lähe­malt tundvad ini­mesed. Hiljuti sündis tal neljas lap­selaps ning Villu täidab pühendunult vanaisa ülesandeid.

1989. aastal avaldas tollane majan­di juht Villu Reiljan Maalehes oma isa õpetussõnad: “Ära tüki sinna, millest keegi ei hooli, kus pole peale mure ja viletsuse midagi, õpi parem metsame­heks ja tee ausalt tööd, kasvata kodus lapsi ja loomi, hoia närve ja ela rahuli­kult vanaduseni.” Nii Villu esialgu te­gigi – õppis EPAs metsandust. “Küm­me metsaülema-aastat ei toonud ain­satki halli karva,” tõdes ta toona. Eda­si aga läks mitmekülgse ja organi-seerimisvõimelise mehe elu ka hal­le juukseid põhjustavaks, sest selgus, et “struktuurides on kallutatud jõud”.

Sel nädalal koguneb Villu arvukas sõpruskond tema juurde juubelit tä­histama. “Villul läheb suurepäraselt,” kinnitab tema vend Janno Reiljan. “Villu näeb praegu palju parem väl­ja kui oma 50 aasta juubelil. Ta teeb mõõdukalt sporti, veedab palju aega perega, ka tööd paistab tal jätkuvat,” ütleb vend ja lisab, et “me kõik looda­me, et see kohtujama ükskord lõpeks, see on olnud suureks koormaks”.

Harju maakohus mõistis aasta ta­gasi Villu Reiljani altkäemaksu võt­mises õigeks. Tallinna Ringkonnakohus avaldab oma lahendi 19. juunil.

Allikas: Eesti Ekspress, Tiina Jõgeda     

0Shares