21.05 Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu enampakkumine HIND 35000eurot

Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu METSAKINNISTU MÜÜGI enampakkumine
Maaüksus: KUSTASE, Tagadi küla, Saku vald, Harju maakond
Kinnistu nr. 474002
Katastriüksuse nr (d): 71814:001:0295
Kinnistu pindala on 9,0 ha, sellest metsamaad on 8,6 ha.
Kasvava metsa tagavara metsamajandamiskava andmetel: 1859 tm (19.08.2009). Lageraied on tehtud!
Objekti alghind: 35 000 eurot (Pakkumine alla alghinna on lubatud! Kui pakkumine
jääb alla alghinna, ei ole omanikul kohustust kinnistut müüa.)
Enampakkumise tähtaeg: 21.05.2018 kell 12.00.
Enampakkumise korraldaja: Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu
Pakkumiskutse ja informatsioon: Tarvo Aasver, tel. 58188289; e-post:
tarvo.aasver@metsauhistu.ee

 

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

 

0Shares