18.09 Pärnumaa Metsaomanike Seltsi enampakkumine HIND 4900eurot

Pärnumaa Metsaomanike Seltsi raieõiguse võõrandamise enampakkumine
Maaüksus: Sohlumetsa. Sohlu küla, Põhja- Pärnumaa vald
Kinnistusraaamatu registriosa: 70606
Katastritunnus: 27601:003:0185
Metsaeraldised: 4 – 1,5 ha, ja 15 (metsastunud ala) 0,5 ha, hinnanguline raiemaht kokku -290 tm
Raieliik: Lageraie
ALGHIND: 4900 eurot
Enampakkumisel kujunenud hinnale lisandub 3% korraldustasu arve.
Pakkumised saab tuua seltsi kontorisse kinnises ümbrikus aadressil Riia mnt. 106, Pärnu linnas või saata e-postiga: parnumaa.metsaselts@gmail.com
Pakkumise esitamise tähtaeg: 18.09.2018.a. kell 11.00
Pakkumisel peab olema märge “Sohlumetsa”
Pakkumiskutse ja info: Eerik Philips, tel. 53483148 või e-post: parnumaa.metsaselts@gmail.com

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.
0Shares