16.11 Saare Valla Erametsaomanike Ühingu enampakkumine HIND 19800eurot

Saare Valla Erametsaomanike Ühingu kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
1.Maaüksus: Kuusiku,Vinni vald
Katastritunnus:90002:004:0831
Kinnistu nr.427631
Raiutav eraldis: 2 Raieliik LR pindala 2,9 ha 615 tm
Raiutav eraldis: 3 Raieliik LR pindala 0,9 ha 190 tm
KOKKU:ca 805 tm,ca 3,8 ha
Alghind 19 800 eurot
Raiejäätmete äravedu langilt.
Kokkulepped naabermaaüksuste kasutamiseks (kokkuveoteed, laoplatsid jms.) sõlmib Ostja.
Müügiläbirääkimisi alustatakse isikuga, kes pakub kõrgeimat hinda. Lõpliku otsuse ostja väljavalimise suhtes teeb metsaomanik, arvestades pakkumise kõiki tingimusi.
Võib pakkuda ka alla alghinna,kuid sel juhul ei teki metsaomanikul müümise kohustust.
Enampakkumise lõpptähtaeg: 16.11.2017 kell 10.00
Info ja pakkumise dokumendid: Ülo Kriisa tel. 5084016 e-post: ulo.kriisa@erametsaliit.ee

 

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

 

0Shares