22.11 Võrumaa Metsaühistu enampakkumine HIND 4000eurot

Võrumaa Metsaühistu kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
Maaüksus: Laane, Võru maakond, Varstu vald
Katastritunnus: 86502:001:0090
Kinnistu nr: 31841
1) RAIELIIK, LANGI PINDALA JA ANDMED LANGI KOHTA:
Raiutav eraldis: 4 Raieliik: LR , pindala: 0,7 ha. Raie kogumaht ca: 230 tm
Kokku ca 230 tm
Alghind: 4 000 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg- 22.11.2017 a. kell 13.45
Enampakkumise korraldaja- Võrumaa Metsaühistu
Informatsioon- Aarne Volkov, tel. 52 99 841; e-post: aarne.volkov@erametsaliit.ee

 

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

 

0Shares