E-teenused

Sisene e-PRIA portaali siit.

EMK pakub võimalust esitada järgmiste toetuste taotlusi elektrooniliselt läbi e-PRIA veebikeskkonna:

1. Metsa inventeerimise toetus
2. Metsa uuendamise toetus 
3. Natura 2000 toetus erametsamaale
4. Metsameede 
5. Erametsaomanike nõustamise toetus

Taotluse esitamiseks tuleb pärast portaali sisselogimist liikuda vanasse e-PRIAsse. Kui on soov kedagi volitada enda eest taotlust esitama, peab olema volitus antud uue e-PRIA kasutamiseks. Vanas e-PRIAs antud volitused kaotasid kehtivuse 27. juunil 2018.

Taotluse täitmine e-PRIAs on lihtne, sest:
1. e-PRIAs näeb taotlus välja samasugune nagu paberil;
2. andmeid peab sisestama vähem kui paberil või oma arvutis olevas failis;
3. pärast katastritunnuse sisestamist kuvatakse automaatselt metsamaa asukoha aadress: maakond, vald, küla, kinnistu nimi;
4. toetuse summa arvutatakse automaatselt pärast arve summa või pindala sisestamist;
5. rohelised küsimärgiga kastid abistavad taotluse täitmisel.

Pane tähele! Metsa uuendamise toetuse täitmisel e-PRIAs palun kasutage veebilehitseijaid Google Chrome või Mozilla Firefox.

E-PRIA kaudu saab taotluse täita ka Erametsakeskuse kontoris Raplas Tallinna maantee 22 või metsaühistus metsakonsulendi abiga (vaata kontakte SIIT). Taotluse esitamiseks on vaja digiallkirjatamise võimalust (ID kaart ja PIN koodid või mobiil-ID).

E-PRIAsse sisenemise kohta saad lugeda PRIA kodulehelt siit.

Esimesel sisenemisel pead esitama avalduse PRIA kliendiregistrisse kandmiseks. Seda saab teha uues e-PRIA portaalis. Kliendi ID aktiveerimiseks kulub umbes 10 minutit. Pärast seda saad uuesti sisse logida ja sõlmida e-PRIA kasutamise lepingu. Lepingu sõlmimise kohta saad lugeda PRIA kodulehelt siit.

Seejärel antakse täielikud kasutusõigused automaatselt e-PRIA portaalis FIE-le ja füüsilisele isikule (kui esindad end ise) ja äriregistri B-kaardil eritingimusteta juriidilise isiku esindajale (süsteem pöördub kontrollimiseks äriregistri poole). Kui isik ei vasta eeltoodud variantidele, saab osalisi või täielikke kasutusõigusi anda/saada ka mitteautomaatselt. Kasutusõiguste kohta loe täpsemalt PRIA kodulehelt siit.

Kui oled end e-PRIA kasutajaks registreerinud (sõlminud lepingu) ja saanud vajalikud kasutusõigused, võid alustada soovitud toetuse taotlemist vanas e-PRIA portaalis. Toetused leiad sakilt “Teenused”. Erametsakeskuse teenused on lehekülje lõpus.

Abi ja info saamiseks helista 56834842 või kirjuta eteenused@eramets.ee.

VIDEOJUHEND 2018 NATURA METSA TOETUSE TAOTLUSE ESITAMISEKS

EMK e-teenuste kasutusjuhend

Videojuhend e-PRIAsse sisenemiseks


emkis_logod

0Shares