Ühistaotlemine

Ühistaotluse võivad esitada kuni neli metsaühistut metsaühistu toetusele kvalifitseerimiseks ja toetuse taotlemiseks.

Metsaühistu võib osaleda vaid ühes ühistaotluses ja ei tohi samal ajal esitada eraldi taotlust.

Ühistaotlejate liikmete arv kokku peab taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga olema:

 • kahe metsaühistu korral kokku vähemalt 300 liiget;
 • kolme metsaühistu korral kokku vähemalt 400 liiget;
 • nelja metsaühistu korral kokku vähemalt 500 liiget.

Alates 2022 aasta 1. jaanuarist peab taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga ühistaotlejate liikmete arv kokku olema:

 • kahe metsaühistu korral kokku vähemalt 600 liiget;
 • kolme metsaühistu korral kokku vähemalt 800 liiget;
 • nelja metsaühistu korral kokku vähemalt 1000 liiget.

Ühistaotlejad nimetavad taotlusega seotud toimingute tegemiseks endi seast volitatud esindaja (edaspidi juhtpartner). Juhtpartner vastutab kõigi ühistaotlejate nimel kvalifitseerimise, toetuste taotlemise, sellega seotud aruandluse ja toetuste väljamakse eest.

Kui mõni ühistaotlejatest ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, on teistel ühistaotlejatel õigus jätkata kvalifitseerimist ilma temata. Pärast kvalifitseerumist ei tohi selle kehtivuse ajal ühistaotlejate koosseisu muuta.

Rühmanõustamise toetust võivad ühistaotlejad saada järgmiselt:

 • kahe metsaühistu korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot aastas kokku;
 • kolme metsaühistu korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas kokku;
 • nelja metsaühistu korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 8000 eurot aastas kokku.

Koolimetsa asutamise ja selle tegevuse korraldamise toetust võivad ühistaotlejad saada järgmiselt:

 • kahe metsaühistu korral kuni 6392 eurot kalendriaastas kokku;
 • kolme metsaühistu korral kuni 9588 eurot kalendriaastas kokku;
 • nelja metsaühistu korral kuni 12 784 eurot kalendriaastas kokku.

 

0Shares