PROFOREST 2

 

Aastal 2013 SA Erametsakeskuse poolt rakendatav projekt on väljakasvanud eelnevate aastate analoogsete projektide (nt ProForest 1) ja koostöö tulemusel. Projekti üldiseks eesmärgiks on metsandussektori erametsandusvaldkonnas tegutsevate inimeste kompetentsi tõstmine ning seda läbi tööpraktika põhimõtete rakendamise (“learning-by-doing” ) mõnes Eestiga sarnases metsandusriigis. Sellise praktikamudeli rakendamine metsandussektori inimestele arendab ühelt poolt nende enda isiksuseomadusi (sh keel), samas annab see võimaluse praktikantidele õppida teistelt ning tuua uusi teadmisi ja kogemusi Eestisse siinsete süsteemide ja sektori toimimispõhimõtete arendamiseks.

Projektis on 3 praktika kategooriat – Haldus, Mets ja Arendus ning nende raames käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
•    Haldus- metsanduses rakendatavad süsteemid, toetusmeetmete administreerimine, tegevused riikliku metsanduse arendamiseks;
•    Mets – praktilise töö korraldamine metsas, metsade majandamine ning metsaomanikega suhtluse ja koostöö korraldamine;
•    Arendus – rahvusvahelise koostöö korraldamine oma liikmeskonnaga kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, seadusandlus ja poliitikate kujundamine.

Selleks, et praktikal õpitust oleks maksimaalselt kasu ja seda oleks võimalik rakendada oma igapäevases tööelus ja/või oma organisatsiooni haldussuutlikkuse tõstmisel on projekti koostööpartneriteks valitud riigid, millega Eestil on ligilähedased keskkonna-, poliitika kui ka majanduslikud tingimused, kuid kus sektor on oma oskusteabega eespool ning kellelt oleks meil võimalik õppida. Vastuvõtvateks organisatsioonideks on Schleswig Holsteini Liidumaa Põllumajanduskaubanduskoda Saksamaal, Euroopa Metsaomanike Konföderatsioon Belgias, Kanta Häme ja Uusimaa Metsaühistu Soomes ning FAST-Pichl Austrias.

Kokku on kavas praktikale lähetada 9 inimest: Austriasse 2 (1 Haldus + 1 Mets), Saksamaale 4 (2 Haldus + 2 Mets), Soome 2 (Mets), Belgiasse 1 (Arendus). Projekti sihtrühmaks on metsandussektoris, eelkõige erametsanduses, töötavad inimesed.

Praktikandid lähetatakse tööpraktikale vastuvõtvasse organisatsiooni septembris 2013 (lähetuse alguskuupäev 01.09.2013) ning praktika pikkuseks on kavandatud 21 päeva (v.a Arendus – 26 nädalat – algusega 01.09). Enne praktikale asumist korraldatakse välja valitud praktikantidele vastav ettevalmistus – infoseminar ja erialane täiendkeeleõpe.

 

 

0Shares