Metsamajandamiskavade koostajad

Alates 01.05.2004 kehtib metsakorraldustööde teostajatele atesteerimise ja tegevusloa omamise nõue. SA Erametsakeskus soovitab erametsaomanikel tellida metsa inventeerimise (metsamõõtmise) teenust tegevusloaga metsakorraldusettevõtetelt. Teie metsades tööd tegev metsakorraldaja peaks olema tunnustatud, st isik kes on Keskkonnaagentuurile sooritanud eksami ja katsetöö.

Tegevusloaga metsakorraldusettevõtete register asub siin!

NB!  Riigimetsa Majandamise Keskus ning Eesti Maaülikool ei paku metsakorralduse teenust erametsades!

Metsakorraldaja tunnistust omavate isikute nimekiri asub siin! 

Lähemalt lugege Keskkonnaagentuuri kodulehe rubriigist „Mets“  alateema „Metsakorraldus“ alt.