E-teenused

Sisene e-PRIA portaali siit!

EMK pakub võimalust esitada järgmiste toetuse taotlusi elektrooniliselt läbi e-PRIA veebikeskkonna:

1.  Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus
2.  Metsa uuendamise toetus
3.  Natura 2000 toetus erametsamaale
4.  Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus
5.  Erametsaomanike nõustamise toetus

 

Taotluse täitmine e-PRIAs on muutunud lihtsamaks

NB! Metsa uuendamise toetuse täitmisel e-PRIAs palun kasutage veebilehitseijaid Google Chrome või Mozilla Firefox.

E-PRIA kaudu saab taotluse täita ka Erametsakeskuse kontoris Tallinnas Mustamäe tee 50 või metsakonsulendi abiga. Selleks on vaja digiallkirjatamise võimalust (ID kaart ja PIN koodid).

E-PRIA veebikeskkonna kasutamise eeltingimused:

E-PRIA kasutamiseks peab olema ID kaart, ID kaardi lugeja ja PIN koodid või mobiil ID. E-PRIAsse sisenemise kohta saad lugeda PRIA kodulehelt siit.

Esimesel sisenemisel pead esitama avalduse PRIA kliendiregistrisse kandmiseks. Kliendi ID aktiveerimiseks kulub umbes 15 minutit. Pärast seda saad uuesti sisse logida ja sõlmida e-PRIA kasutamise lepingu. Lepingu sõlmimise kohta saad lugeda PRIA kodulehelt siit. 

Seejärel antakse täielikud volitused automaatselt e-PRIA portaalis FIE-le ja füüsilisele isikule (kui esindad end ise) ja Äriregistri B-kaardil eritingimusteta juriidilise isiku esindajale (süsteem pöördub kontrollimiseks Äriregistri poole). Kui isik ei vasta eeltoodud variantidele saab volitusi anda/saada ka mitteautomaatselt. Volituste kohta loe täpsemalt PRIA kodulehelt siit.

Kui oled end e-PRIA kasutajaks registreerinud (sõlminud lepingu) ja saanud vajalikud volitused, võid alustada soovitud toetuse taotlemist. Toetused leiad sakilt “Teenused”.

Toetuste taotlemise kohta detailsed juhised:

1.    EMK e-teenuste kasutusjuhend pikk versioon ( PDF). Lae alla
2.    EMK e-teenuste kasutusjuhend kokkuvõte (PDF). Lae alla
3.    Metsaühistu liikmete import Exceli failist e-PRIAsse (versioon 1, PDF). Lae alla
a.    Exceli fail impordi kasutamiseks. Lae alla 
b.    Openoffice fail. Lae alla

Videojuhend:
Sisselogimine e-PRIAsse


Info telefonil: 683 6067 või eteenused@eramets.ee

 

emkis_logod