Metsameede

Järgmine taotluse esitamise võimalus on 2018. a juunis.

Milliseid töid toetatakse?

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus, kust toetatakse tormis või tulekahjus kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, noore metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist.

Toetatavad tegevused ja tingimused lühidalt

Kes saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda metsaühistu, mikoettevõtja (sh FIE) (vähem kui 10 töötajat ja aastakäibe ja/või aastabilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot), füüsiline isik. Loe mikroettevõtja määratluse kohta Euroopa komisjoni soovitusest ja VKEde (väikese ja keskmise suurusega ettevõte) määratlust käsitlevast teatmikust.

Kuidas toetust küsida?

Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis. Järgmine võimalus toetust küsida on 2018. aasta juunis.

Lisainfo telefonidel 683 6065 ja 683 6051. Küsimused ja tehtud tööde dokumendid saab saata e-posti aadressil metsameede@eramets.ee.

Taotluse esitamine ja vormid

Millal võin töödega alustada?

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Loodusõnnetuse või tulekahju tõttu kahjustatud metsa taastamine ja kahjustuste kõrvaldamine võivad olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval aastal.

Millal toetusraha välja makstakse?

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes.

2017. a taotlusvoorus oli eelarve 2,5 miljonit eurot. Sellest 900 000 eurot on ette nähtud metsakahjustuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks. 1,6 miljonit eurot on metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamiseks (sh hooldusraieks).

Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

Kuidas ja millal tehtud tööde kohta aru andma pean?

Pärast toetuse otsuse saamist tuleb esitada Erametsakeskusele dokumendid tehtud tööde kohta. Erametsaomanik võib esitada dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest. Metsaühistu võib esitada dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul alates otsuse tegemisest.

Tehtud tööde dokumentide esitamine

Toetusega ostetud seade või tarvik, rajatud objekt, paigaldatud infosilt peab olema tähistatud maaelu arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Toetuse saaja kohustus on hoolitseda selle eest, et tähistus säiliks vähemalt viis aastat pärast viimase toetusosa väljamaksmist. Loe täpsemalt siit.

 

Tutvu kõikide toetuse saamise tingimustega maaeluministri 11.05.2015 määrusest nr 59 “Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“.

Vaata taotlemiseks ja aruandluseks vajalikke lisamaterjale SIIT.

Taotluse esitamine ja vormid

Tehtud tööde dokumentide esitamine

Toetusega seotud seadused ja määrused

Kontaktid Päästeameti kooskõlastuse saamiseks

2017 infopäevade ettekanded

Korduma kippuvad küsimused

Maapinna ettevalmistamine lappidena

 

0Shares