Aasta esimest kvartalit iseloomustas okaspuupalkide kiire hinnatõus

eksport, paberipuu, peenpalk

Erametsakeskuse hinnastatistika järgi iseloomustas aasta esimest kvartalit puiduturul okaspuupalkide kiire hinnatõus, eelmise aasta lõpul rekordtaseme saavutanud lehtpuu jämesortimentide hind korrigeerus allapoole. Küttepuidu hind jätkas langemist.

2021. aasta esimese kolme kuu jooksul saavutasid absoluutse rekordtaseme nii kuuse- kui männipalgid, aastataguse ajaga on need kallinenud vastavalt 16 ja 18 protsenti. Hinnastatistika järgi oli esimeses kvartalis männipalgi hind 88,40; männipeenpalgil 80,99; kuusepalgil 79,80 ja kuusepeenpalgil 74,88 eurot tihumeetri kohta.

Eelmise aasta viimases kvartalis rekordi püstitanud lehtpuu jämesortimentide hinnad on tänavu mõnevõrra langenud: kasepalgi hind on kukkunud ligikaudu 12%, haava- ja lepapalk tagasihoidlikumalt 2%.
Samas on aastataguse ajaga kõik sortimendid väga tugevalt kallinenud: haavapalk 30%, kasepalk 28,3% ja kasepakk 14,7%.

Küttepuidu hind jätkas 2021. aasta esimeses kvartalis langemist ja jõudis märtsi lõpuks 23,55 €/tm tasemele, märkides sellega viimase 43 kuu madalaimat hinda. Kvartaliga odavnes küttepuit 6,6% ja aastaga 15,0%.

Erametsa hinnastatistika tugineb lõpplaohindadel. Kui metsaomanik soovib välja arvutada kännuraha (kasvava metsa müügi hinda), siis tuleks lõpplaohinnast maha lahutada puidu varumiskulud (raiumine ja kokkuvedu) ning autotransport lõpplattu (tarbija juurde) ehk väljaveokulud.

Varumis- ja transpordikulu määramiseks on kasutatud nii metsaühistute kui ka ekspertarvamusi. Nii võib praegu hinnata varumiskulude suuruseks keskmiste raielankide korral 12-16 €/tm, millele tuleks lisada keskmine transpordikulu 6-8 €/tm.

Hinnastatistikat koostab Erametsakeskusele OÜ Tark Mets. Kvartali tervikülevaate ja varasemate kvartalite ülevaated saab alla laadida erametsaportaalist https://www.eramets.ee/uuringud-ja-statistika/hinnainfo/.

0Shares