Eesti Erametsaliidu juhatuse esimeheks valiti Aira Toss

Eesti Erametsaliidu (EEML) 18. aprillil Tartus toimunud üldkoosolekul valiti liidule uus juhatus.

Eesti Erametsaliidu juhatuse liikmeteks valiti üldkoosolekul Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esimees Aira Toss, Kohila Metsaseltsi juhatuse liige Erik Kosenkranius, Erametsaühingu Eesti Metsaomanikud juhatuse liige Ants Erik, Kullamaa-Loodna Metsaühistu, Läänemaa Metsaühistu ja Metsa Hoiu-Laenuühistu juhatuse esimees ning Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Sven Köster, metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimees Kadri-Aija Viik, Vardi Erametsaseltsi juhatuse esimees Taavi Ehrpais (endine EEMLi juhatuse esimees) ja Eesti Erametsaliidu kommunikatsioonijuht Regina Hansen.

Juhatuse esimeheks valiti Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esimees Aira Toss.

Eesti Erametsaliidu uus juhatuse esimees näeb liidu ühe olulise rollina kaasaaitamist sellele, et säiliks metsaomanike põlvkondlik järjepidevus ja soov olla metsaomanik.

Aira Toss tuletas meelde metsamajandaja vastutust kogu ühiskonna ees. „Metsa ja selle majandamisega seonduv on eestlase jaoks tundlik teema, sest mets on igaühe jaoks tema tükike Eestimaast.“

Toss märkis, et head tulemused sünnivad ühistute koostöös, üksteise toetamise õhkkonnas. „Olen ühistujuhina kogenud seda eduelamust, kui inimesed tegutsevad ühise eesmärgi nimel. Soovin teha tööd ja jagada oma kogemusi, et neid eduelamusi jaguks ka meie üle-eestilises metsaomanike organisatsioonis.“

Eesti Erametsaliit on metsaühistute esindusorganisatsioon, mis ühendab Eesti looduse ja kultuuripärandi hoidmist ning maaelu säilitamist väärtustavaid metsaomanikke.

Infot Eesti Erametsaliidu kohta leiate aadressilt www.erametsaliit.ee
Lisainfo: Priit Põllumäe, EEMLi tegevdirektor,+372 50 40 928, priit.pollumae@erametsaliit.ee

0Shares