Erametsasektor tunnustas tublimaid

Rakvere Metsaühistu
Fotol Eesti Erametsaliidu juht Mikk Link, keskkonnaminister Siim Kiisler, Rakvere Metsaühistu juht Meelis Matkamäe ja Erametsakeskuse juht Jaanus Aun. Foto: Viio Aitsam

Erametsasektori tunnustuse pälvisid Eesti vanim metsaühistu, metsandusettevõtja ja Maaeluministeeriumi ametnik.

Erametsapäeval tunnustasid Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus Tartus toimunud seminaril erametsasektori tublimaid. Juba traditsiooniks saanud tunnustamisega soovitakse esile tõsta inimesi ja organisatsioone, kes oma tegude ja mõtetega on kaasa aidanud erametsanduse ja metsaomanike ühistegevuse edendamisele. Tunnustuse pälvisid üle 700 metsaomaniku koondav Rakvere Metsaühistu, metsandusettevõtja Mart Erik (fotol) ning pikaaegne Maaeluministeeriumi ametnik Olev Krist.

Arenev metsaühistu 2018

 

Erametsanduse tutvustaja 2018

Mart Erik

Fotol Eesti Erametsaliidu juht Mikk Link, keskkonnaminister Siim Kiisler, erametsanduse tutvustamise eest tunnustuse pälvinud Mart Erik ning Erametsakeskuse juht Jaanus Aun. Foto: Viio Aitsam.

Keset tuliseid metsandusvaidlusi on metsamees ja ettevõtja Mart Erik silma paistnud oma sooviga tutvustada meie metsades toimuvat ka laiemale üldsusele. Tema sulest on ilmunud kümneid artikleid, mis on tutvustanud nii Eesti erametsades tegutsejaid kui meie metsade kujunemist selliseks, nagu me neid täna näeme. Mart Erik on pakkunud erinevatele huvigruppidele võimalust metsa tulla ja järgi uurida, miks ja kuidas Eesti erametsi majandatakse.

 

Asjatundlik ja hooliv ametnik 2018

Maaeluministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Olev Krist on erametsaomanike jaoks olnud kaasav ja arvestav koostööpartner. Erinevate maaparandusvaldkonna seaduste ja toetusmeetmete väljatöötamisel on ta seisnud terve mõistuse ja erinevate osapoolte soove arvestavate lahenduste leidmise eest. Eriti hinnatakse Olev Kristi pikaaegset kogemust, suure pildi nägemise võimet ning alati positiivset suhtlemisstiili.

124Shares