Metsameetme toetust saab taotleda alates 30. maist

Pilt puudub

 

Erametsakeskus võtab 30. maist kuni 15. juunini 2016 vastu Metsameetme toetuse taotlusi (metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus). Toetuse abil saab taastada kahjustatud metsa ja teha vajalikke hooldusraieid.

Metsameetme toetusraha jagatakse esimeses järjekorras neile, kes peavad toime tulema ulatuslike metsakahjustustega. Järgmised prioriteetsed tegevused on hooldusraie, metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse ennetamine ning ulukikahjustuste ennetamine.

Töödega võib alustada juba järgmisel päeval pärast toetustaotluse esitamist. Loodusõnnetuse või tulekahju korral võivad kahjustused olla kõrvaldatud ja mets taastatud taotluse esitamisele eelneval aastal.

„Metsaomanike toetamist hooldusraiete tegemisel peavad prioriteetseks nii riik kui ka metsaühistud, sest nagu toetuse nimigi ütleb, sõltub sellest tegevusest meie erametsade elujõulisus ja tuleviku puidutagavara,“ ütles SA Erametsakeskus juhatuse liige Jaanus Aun. „Paljuski just tänu metsaühistute selgitustööle ja toetusvõimalusele on hooldusraiete tegemine erametsades viimastel aastatel mitmekordistunud ja meie erametsades on üha rohkem näha ning tunda peremehekätt.“

Täpsema info toetuse taotlemise tingimuste kohta leiate erametsaportaalist: https://www.eramets.ee/toetused/toetuste-taotlemine/metsa-majandusliku-vaartuse-parandamise-investeeringutoetus-meede-1-5-1/

Toetustaotluse saab kõige kiiremini ja mugavamalt esitada e-PRIAs (epria.pria.ee/epria). Elektroonilise taotluse allkirjastamiseks on vajalikud ID-kaart, ID-kaardi lugeja ja PIN-koodid või Mobiil-ID. Täpsema juhendi saate aadressilt https://www.eramets.ee/toetused/e-teenused/

Metsaomanikel, kes vajavad abi toetustaotluse täitmisel ja kel endal metsanduse vallas teadmisi napib, tasub töid kavandades pöörduda kohalikku metsaühistusse; kontaktid leiate erametsaportaalist: https://www.eramets.ee/uhiselt-tegutsedes/maakonniti/

Maikuus toimuvad metsatoetuste tasuta infopäevad üle Eesti; lähema info leiate erametsaportaalist: https://www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/mais_toimuvad_metsandustoetuste_infopaevad_ule_eesti/

Lisainfo: e-posti teel metsameede@eramets.ee, telefonidel 683 6065, 673 6034 ja SA Erametsakeskus kontoris (Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn).

 

0Shares