Puidu hinnad tõusutrendis

eramets, rmk, paberipuit

Eesti puidutööstusel on praegu toormega kitsas ja see on avaldanud mõju ka puiduhindadele. Tänavuse III kvartali puiduturu ülevaatest selgub, et hinnad on tõusnud pea kõigil puidusortimentidel.

Männipalgid kallinesid aastaga ca 10-11% ja kuusepalgid ca 11-12%. Kasvanud on ka riigimetsast müüdavate okaspuupalkide hind, Soomes aga on hinnad langenud. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel männipalgil 71,35 €/tm, männipeenpalgil 67,71 €/tm, kuusepalgil 72,57 €/tm ja kuusepeenpalgil 69,55 €/tm.

Erametsa hinnastatistika järgi lehtpuu jämesortimentide hindades suuri muutuseid ei ole, küll aga on kasvanud riigimetsast müüdava materjali hinnad. Tänavuse kolmanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel kasepakul 82,00 €/tm, kasepalgil 64,03 €/tm, haavapalgil 36,00 €/tm, lepapalgil 31,50 €/tm.

Paberipuidu turul on erametsa hinnastatistika järgi kõikide sortide hinnad kasvanud. Eriti märkimisväärselt on kasvanud okaspuupaberipuidu hind, mis on kolme kuuga kallinenud 9-10%. Seisuga september 2017 maksis tihumeeter männipaberipuitu 36,85 eurot, kuusepaberipuitu 37,02 eurot, kasepaberipuitu 31,46 eurot ja haavapaberipuitu 27,64 eurot.

Küttepuiduturul on hinnatõus jätkunud terve tänavuse aasta. Kui kuus kuud tagasi ületati 21 €/tm piir, siis septembris maksis tihumeeter küttepuitu erametsa hinnastatistika järgi juba keskmiselt 24,19 eurot.

Tänane turusituatsioon võib korduda alles aastate pärast.

Hetkel on puiduturul hea olukord. Swedbanki metsa- ja puidutööstuse sektorijuhi Mait Kaupi majandusprognoosi kohaselt ootab 67% puidutööstustest käibe kasvu, kusjuures keskmiselt peaks käive kasvama 5,7%. Samuti on kasvamas eksport. Tänavu peaks esmakordselt ekspordikäive ületama 2 mld euro taseme.

Metsaomanikud, kel metsamajanduskavas raieid kavandatud, võiksid kaaluda oma metsades aktiivsemat tegutsemist. Tänane turusituatsioon võib korduda alles aastate pärast.

Loe Heiki Hepneri (Tark Mets OÜ) poolt koostatud ülevaadet 2017. aasta III kvartali puiduturust SIIN.

 

0Shares