Puiduturul on hinnataseme tipp jäänud seljataha, kuid hinnad on jätkuvalt kõrged

Eelmise aasta neljandas kvartalis on peaaegu kõikide sortimentide  hinnad suuremal või vähemal määral langenud. Suurem hinnalangus on toimunud männipalkidel, paberi- ja küttepuidul. Sellele vaatamata on kõikide sortimentide hinnad kõrged ja metsaomaniku vaatevinklist head, selgub KIKi metsaosakonna kvartaalsest puiduhindade statistikast.

Aastate keskmised ja 2022. a detsembri puiduhinnad on välja toodud alljärgneval graafikul:

Aasta neljandas kvartalis jätkus okaspuupalkide hinnalangus

Eriti märgatavalt odavnesid männipalgid, standardpalk 18,3% ja peenpalk 12%. Kuusepalkide hinnalangus oli tagasihoidlik, standardpalk odavnes  0,7 % ja peenpalk 1,5%. Hinnalanguse nii suur erinevus oli tingitud sellest, et kuusepalkide hind jäi aasta esimeses pooles hindade kõrgperioodil märgatavalt madalamaks võrreldes männipalkide hinnaga.

Aastataguse ajaga hindu võrreldes on ainsana odavnenud männipalk (6,9% ehk 7,7 €/tm). Männipeenpalk on aastaga kallinenud 3,4% (3,2 €/tm), kuusepalk 2% (2 €/tm). Kuusepeenpalk 10,3% (8,6 €/tm). KIKi hinnastatistika alusel maksis detsembris tihumeeter männipalki 104,95 eurot, männipeenpalki 96,69 eurot, kuusepalki 99,47 eurot ja kuusepeenpalki 91,98 eurot.

Mõningased „käärid“ lehtpuu hindades

Erametsast müüdavate kõikide lehtpuu jämesortimentide hinnadünaamika jagunes aasta lõpus kaheks. Kase jämesortimendid kallinesid, seevastu haava- ja lepapalgid odavnesid. Nii kallines 2022. aasta neljandas kvartalis kasepakk 3,5% ja kasepalk 3,6%. Haavapalk samal ajal odavnes 5% ja lepapalk 6,4%.

2021. aasta detsembriga hindu võrreldes on kõikide lehtpuusortimentide hinnad väga palju tõusnud. Nii on kasepakk kallinenud 48,9% ehk 61,76 €/tm. Kasepalgi hinnatõus oli 64,6% (55,01 €/tm), haavapalgil 54,9% (31,73 €/tm) ja lepapalgil 58,4% (30,75 €/tm). 2022. a neljanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind KIKi hinnastatistika alusel kasepakul 187,93 €/tm, kasepalgil 140,13 €/tm, haavapalgil 89,53 €/tm ja lepapalgil 83,39 €/tm.

Langus on jõudnud ka paberipuidu hindadesse

Paberipuiduturg  on pärast pöörast hinnakasvu oodatud languses. Kõikide sortide hind langes möödunud kvartaliga arvestatavalt. Männipuit odavnes 9,5%, kuusepuit 11,2%, kasepuit 13,2% ja haavapuit 18,7%.  Kallima sordi tiitlit hoiab kindlalt kasepuit, kuid odavaima nimetuse võttis endale tagasi haavapuit, mille hind vahepeal ületas mõlema okaspuupuidu hinda.

2021. aasta neljanda kvartaliga võrreldes on hinnakasv olnud ikkagi uskumatult suur. Nii on männipuit aastaga kallinenud 104,4% (40,3 €/tm), kuusepuit 102,1% (39,45 €/tm), kasepuit 92,7% (51,9 €/tm) ja haavapuit koguni 107,8% (38,9 €/tm). 2022. a neljanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind KIKi hinnastatistika alusel männipaberipuidul 78,92 €/tm, kuusepaberipuidul 78,08 €/tm, kasepaberipuidul 107,97 €/tm ja haavapaberipuidul 75,07 €/tm.

Küttepuidu hinnad on hakanud langema

Eeldatud hinnalangus on saabunud ka küttepuidu turule. Küttepuidu hind oli järjepidevalt kasvanud enam kui aasta, tehes mõõdukama tõusuga perioodide vahel järske hüppeid ülesse. Nüüd, 2022. aasta neljandas kvartalis langes hind 13,7%. Aastaga on küttepuidu hind tõusnud enam kui kaks korda ehk 125,4%. Detsembris maksis tihumeeter 3 m segaküttepuitu 67,11 eurot.

Tõusnud on puidu varumis- ja transpordikulud

Nn „kännurahale“ on metsaomanike jaoks positiivset mõju avaldanud kõrgel püsinud puidu hinnad. Teisalt avaldavad üha enam negatiivset mõju kallinenud mootorikütuste hinnad, kasvavad töötasud ja üldine tarbijahinnaindeksi väga suur kasv (üle 20%).

Kännuraha arvestamisel tuleb lõpplaohinnast maha lahutada puidu varumiskulud (raiumine ja kokkuvedu) ning autotransport lõpplattu (tarbija juurde) ehk väljaveokulud. Statistikast nähtub, et isegi kui varumis- ja transpordikulud osutuvad keskmisest kõrgemaks (näiteks väga peenike mets, harvendusraie, pikk kokkuvedu või lõpptarbija on kaugel) on küttepuidu hind erametsaomaniku jaoks hetkel siiski hea.


2022. aasta detsembri keskmised hinnad:

Sort Hind (euro/tm)
männipalk 105,0
männipeenpalk 96,7
kuusepalk 99,5
kuusepeenpalk 92,0
kasepakk 187,9
kasepalk 140,1
haavapalk 89,5
lepapalk 83,4
männipaberipuit 78,9
kuusepaberipuit 78,1
kasepaberipuit 108,0
haavapaberipuit 75,1
küttepuit 67,1

2022. aasta neljanda kvartali puiduturu täieliku hinnaülevaatega saab tutvuda Erametsaportaalis puidu hinnainfo lehel, kust leiab ka varasemate kvartalite ülevaated ja puidusortimentide keskmised hinnad kuude kaupa (MS Exceli tabeliformaadis).

Maa-ameti metsamaa tehingute hinnastatistika kokkuvõtte

2022. aasta neljandas kvartalis tehti 571 metsamaa tehingut, mille raames vahetas omanikku enam kui 4479 ha. Valga maakonnas toimus taaskord vaid kaks tehingut. Maa-amet ei kuva tehingute andmeid, kui ühes maakonnas on toimunud alla 5 tehingu. Seetõttu võib järgnevates andmetes esineda ligikaudseid väärtusi, milles ei ole juba teist kvartalit järjest arvestatud Valga maakonna tehinguid. Mahud on kasvanud nii kolmanda kvartaliga (428 tehingut ja 3085 ha) kui ka eelmise aasta neljanda kvartaliga (544 tehingut ja 4228 ha) võrreldes. Väärib märkimist, et valdavalt on kasv toimunud Hiiu maakonnas toimunud tehingute tulemusena.

Neljandas kvartalis on ka eraisikutel juriidilistele isikutele müüdud metsamaa maht aasta lõikes kõrgeim. Neid andmeid avaldab Maa-amet avaldab oma kinnisvaraturu ülevaates. Täpsemaid aritmeetilisi ja mediaankeskmiseid hindasid maakondade lõikes 2021 ja 2022 neljanda kvartali võrdluses on võimalik näha järgnevas tabelis:


Tehingute arv Keskmine pind (ha) Mediaan (€/ha) Keskmine (€/ha)
2022 IV kv 2021 IV kv 2022 IV kv 2021 IV kv 2022 IV kv 2021 IV kv 2022 IV kv 2021 IV kv
Harju maakond 35 55 5,7 7,1 10 758 5 352 10 767 5 813
Hiiu maakond 157 34 8,5 6,2 5 286 3 477 5 994 4 567
Ida-Viru maakond 28 16 7,5 7,3 4 526 6 117 6 079 6 924
Jõgeva maakond 26 33 9,8 6,8 7 117 7 719 8 242 8 010
Järva maakond 18 39 8,3 8,3 11 763 5 073 11 874 6 073
Lääne maakond 38 46 8,1 9,1 4 939 3 825 5 551 4 349
Lääne-Viru maakond 44 37 7,5 7,0 7 123 5 581 8 287 6 666
Põlva maakond 8 7 4,1 7,3 4 245 2 913 6 940 4 512
Pärnu maakond 52 61 10,1 8,2 7 301 4 947 8 334 5 767
Rapla maakond 36 48 8,8 8,2 5 877 4 355 6 603 5 212
Saare maakond 64 72 6,1 8,5 4 065 2 767 6 162 3 473
Tartu maakond 32 39 6,0 5,5 11 944 5 290 12 704 6 388
Valga maakond 2 6 *** 6,5 *** 6 359 *** 6 503
Viljandi maakond 12 32 8,4 9,1 6 247 5 629 7 822 6 266
Võru maakond 19 19 7,1 9,6 4 225 8 345 5 268 7 517

Allikas: Maa-amet hinnastatistika päringukeskkond

 

0Shares