Ühendus alustas lageraie vastast kampaaniat

Lageraie, metsaraie, uuendusraie

ERR.EE:

Laupäeval avalikustas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks riigimetsades lageraiet oluliselt piirava petitsiooni.

Ühenduse teatel on kõigil säästva metsanduse pooldajatel on võimalik allkirjastada rahvaalgatuse lehel ning mis on osa rahvusvahelisest kampaaniast “Lageraied ajalukku!”.

Kampaania avamise raames korraldas ühendus laupäeval püsimetsandust tutvustava infopäeva Kloogal.

0Shares