Valitsus arutas metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi

Neljapäevase valitsuse istungi päevakorras olid ka metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muudatused. Seaduse muutmise eesmärgiks on muuta metsaomaniku jaoks metsade majandamisotsuste tegemine selgemaks ning vähendada bürokraatiat.

Metsaseaduse olulisemate muudatustena alandatakse viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust ja soodustatakse lageraiele alternatiivsete raieliikide – turberaiete ja valikraie –  kasutamist, leevendades nendele seatud piiranguid. Praegu kehtivad reeglid nendel raieliikidel ei aita kaasa metsa efektiivsele uuendamisele.

Eesti metsade elurikkuse kaitseks tagatakse vastukaaluks salu- ja laanemetsade range kaitse täiendavalt 27 000 hektari ulatuses. Vastavad alad on leitud riigimaadel ning RMK on peatanud seal metsade majandamise.

Loe lähemalt istungi päevakorrast.

Neljapäeva pärastlõunal teatas Keskkonnaministeerium, et valitsus kiitis metsaseaduse muudatused heaks. Loe Keskkonnaministeeriumi pressiteadet SIIN.

0Shares