Puidu hinnad püstitasid rekordeid

Erametsakeskuse puiduhinna ülevaade näitas, et 2022. aasta esimeses kvartalis püstitasid hinnarekordid kõik sortimendid peale okaspuu paberpuidu. 

Venemaa rünnak Ukrainale on tõstnud puiduhinnad seninägematusse kõrgusse. Eriliselt väärib välja toomist kase- ja haavapaberipuidu kallinemine ja küttepuidu lausa erakordne hinnakasv. Ka okaspuupalkide hinnad on oma absoluutarvudes jõudnud sellistesse kõrgustesse, mida oleks olnud kolm kuud tagasi võimatu ette näha. Lehtpuupalkide hinnad on väga-väga kõrged.

Paberipuiduturul on hinnakasv viimase kolmveerand aasta jooksul olnud järjest kiirenev. Kui jaanuaris-veebruaris oli hinnakasv küllaltki kiire, siis märtsis hinnad lausa hüppasid ülesse. Kolme kuuga on okaspuupaberipuit kallinenud 53 protsenti. Kasepuidu hind kasvas samal ajal ligi 33 ja haavapuidu hind enam kui 44 protsenti.

Nii nagu teisedki sortimendid on ka küttepuit kallinenud, aga ainult sellise erinevusega, et hinnakasv on olnud veelgi suurem. Selle põhjuseks on juba eelmisel aastal alanud energiahindade järsk tõus, millele on nüüd aasta alguses reageerinud ka küttepuidu hind. Kuna laovarud olid varasema suhteliselt madala hinna tõttu väikesed, nõudlus kasvas ning Ukraina sõda lisas omalt poolt veel lisasurvet, siis tõusiski kolme meetrise segaküttepuidu hind märtsi lõpuks 45,38 €/tm. Tegemist on uskumatult kõrge hinnaga. Hinnakasv kolme kuuga 52,4 ja aastaga 92,7 protsenti.

2022. aasta esimese kvartali lõpu keskmised hinnad:

Sort Hind (euro/tm)

männipalk

140,9

männipeenpalk

119,4

kuusepalk

117,1

kuusepeenpalk

110,6

kasepakk

140,6

kasepalk

96,0

haavapalk

61,0

lepapalk

59,1

männipaberipuit

59,1

kuusepaberipuit

59,1

kasepaberipuit

74,4

haavapaberipuit

52,1

küttepuit

45,4

 

Aastate keskmised ja 2022. aasta märtsi puiduhinnad

Uudiseid metsandussektorist

Metsandussektori uudised on suuremal või vähemal määral seotud Venemaa alustatud sõja mõjudega. Soome on varasemalt inportinud Venemaalt märkimisväärselt kasepuitu, mis on pärinenud Loode-Venemaalt. LUKE informatsiooni järgi on Soome metsatööstus 2021. aastal importinud Venemaalt ligikaudu 9 mln tm puitu ehk ligikaudu 10% aastasest tarbimisest.

Stora Enso on andnud teada, et plaanib Soomes, Rootsis ja Saksamaal müüa neli paberitehast ning ettevõttele jääks alles vaid Belgias asuv tehas. Stora Enso on sõlminud lepingu ka kahe Venemaal asuva saeveski müügiks. UPM on oma Venemaal olevas tehases tootmise ja puiduvarumise peatanud.

RMK on alates aasta algusest hakanud kajastama ka saare, tamme, halli lepa ja sanglepa vahelao hindasid. Nendest ja muudest hindadest ning muudest metsandussektori uudistest saab täpsemalt lugeda OÜ Tark Mets koostatud ülevaatest.

Maa-ameti metsamaa tehingute hinnastatistika kokkuvõte

2022. aasta esimeses kvartalis tehti 440 metsamaa tehingut, mille raames vahetas omanikku 3654 ha. Nii eelmise aasta viimase kvartaliga (544 tehingut ja 4228 ha) kui ka eelmise aasta esimese kvartaliga (720 tehingut ja 6775 ha) võrreldes on tehingute ja müüdud pindala hulk märkimisväärselt langenud. Tähelepanuväärselt on langenud ka eraisikutel juriidilistele isikutele müüdud metsamaa maht, mida Maa-amet avaldab oma kinnisvaraturu ülevaates. Samas on keskmised hektarihinnad tõusnud. 

Täpsemad aritmeetilised ja mediaankeskmised hinnad maakondade lõikes 2021. ja 2022. aasta esimese kvartali võrdluses:

Tehingute arv Keskmine pind (ha) Mediaan (€/ha) Keskmine (€/ha)

2022I kv

2021 I kv

2022 I kv

2021 I kv

2022 I kv

2021 I kv

2022 I kv

2021 I kv

Harju maakond

43

82 9,6 9,5 9 749 3 891

9 292

4 590

Hiiu maakond

17

32 7,5 8,3 8 551 2 814 8 032

4 112

Ida-Viru maakond

15

43 9,5 13 6 124 2 457 6 911

3 357

Jõgeva maakond

24

35 8,7 10,2

6 995

4 934

6 716

5 822

Järva maakond

24

48

6,2 9,3 5 752 4 175 6 247

4 663

Lääne maakond

36

52 9,5 10,4 3 999

3 092

4 221

3 704

Lääne-Viru maakond

26

64 6,6 9 6 359 4 132 6 193

5 046

Põlva maakond

13

18 5,7 7,3 6 149 4 761 6 365

5 486

Pärnu maakond

39

73 8,7 10,3 5 773 3 512 7 013

5 050

Rapla maakond

28

56 12,5 10,5 6 072 4 785 6 703

5 174

Saare maakond

93

99 6,9 7,4 3 150 2 337 4 750

2 995

Tartu maakond

38

43 6,6 5,8 5 633 4 804 6 487

5 112

Valga maakond

15

20 8,3 15,6 7 724

4 750

8 650

4 888

Viljandi maakond

24

36 11,9 10 6 372 4 451 7 223

5 314

Võru maakond

5

19

6,8

6,6

4 221

5 223

4 918

5 119

 

 

0Shares