Natura metsa toetus (ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura ala)

2018. aastal saab toetust küsida 4.-23. aprillini.

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale. Toetuse määrad on:

  • Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.*
  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.*

*Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni tulumaks.

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis.

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID-d! Loe lisainfot ID-kaardi uuendamise kohta SIIT.

2017. a oli toetuse eelarve 4,32 miljonit eurot. Erametsakeskus teeb toetuse otsused hiljemalt 30. aprilliks 2018. a. PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 30. juuniks 2018. a.

Lisainfo taotluse esitamise kohta aadressilt natura@eramets.ee või telefonidel 683 6058 ja 683 6064.

Loe toetuse tingimuste kohta täpsemalt maaluministri 22.04.2015 määrusest nr 39 “Natura 2000 erametsamaa toetus“.

Taotluse esitamine ja vormid

Lisadokumentide vormid

Toetusõiguslike metsaalade kaart

Toetusega seotud seadused ja määrused

Korduma kippuvad küsimused

4Shares