Natura metsa toetus (ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura ala)

Järgmine taotluse esitamise võimalus on 2018. a aprillis.

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale.

Taotluse saab kõige kiiremini esitada e-PRIA portaalis. Kellel e-PRIA kasutamise võimalus puudub, saab esitada taotluse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil natura@eramets.ee või Erametsakeskuse kontoris. Lisainfo telefonidel 683 6058 ja 683 6064.

Toetuse määr on Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas. Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on toetuse määr 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

2017. a oli toetuse eelarve 4,32 miljonit eurot. Erametsakeskus teeb toetuse otsused hiljemalt 30. aprilliks 2018. a. PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 30. juuniks 2018. a.

1.01.2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks. Natura 2000 toetus erametsamaale kuulub nende sekka. Seaduse järgi peab tulumaksu kinni pidama juba toetuse väljamaksmisel. Täpsemalt saab lugeda PRIA infokirjast. Ilma tulumaksuta on toetuse määr sihtkaitsevööndis 88 eurot hektari kohta aastas, piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal 48 eurot hektari kohta aastas.

Loe toetuse tingimuste kohta täpsemalt maaluministri 22.04.2015 määrusest nr 39 “Natura 2000 erametsamaa toetus“.

 

Taotluse esitamine ja vormid

Lisadokumentide vormid

Toetusõiguslike metsaalade kaart

Toetusega seotud seadused ja määrused

Korduma kippuvad küsimused