FEEC

erasmusErametsakeskus viis aastail 2015-2017 läbi Erasmus+ programmist kaasrahastatava projekti „Forest for Energy, Environment and Cooperation” (lühendatult FEEC).

Projekti peamisteks eesmärkideks olid:
1) EMK võtmeisikute teadlikkuse tõstmine taastuvenergeetika, ennekõike puiduenergia valdkonnas;
2) Metsaomanike ja tugisüsteemi oskuste ja teadlikkuse tõstmine puiduenergia ja energiaühistute valdkonnas;
3) Partnerriikide teadmiste, oskuste ja kogemuste kasutamine energiaühistute loomisel Eestis.

Projekti tegevused
Projekti olulisim sündmus oli Erametsakeskuse poolt korraldatud õppereis Lätti, millest võttis osa kuus inimest Eesti erametsandussektorist. Kuuepäevane reis toimus ajavahemikus 20.-25. november 2017. Selle tulemusena said osalejad uut ja huvitavat infot oma tegevusvaldkonnas (metsandus, taastuvenergeetika ja keskkonnahoid) lõunanaabrite juures toimuvate protsesside kohta.
Nähtu võimaldab neil hinnata oma igapäevast tegevust teise pilguga ning laiendada kogetu põhjal ka kogu (metsandus-) sektoris tegutsejate silmaringi ning aidata leida olemasolevatele probleemidele uusi, teistsuguseid lahendusi.

Õppereisi käigus tekkis täienduseks metsanduslikule teadmusele ka huvitavat infot nii riigivalitsemise (valitsusasutuste nihutamine Riiast välja maapiirkondadesse sarnaselt Eestile) kohta kui ka erinevate metsanduslike tegevuste mõju maapiirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.
Lisaks saadi projekti käigus väärtuslikke kontakte võimalike tulevaste ühisprojektide jaoks.

 

0Shares