Puit võiks asendada põlevkivi

hakkepuit, puiduenergia, toasooja hind

Puidu põlevkivikatlasse ajamine sai Euroopast rohelise tule. Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti taastuvenergiatoetuste muutmise kava, mille suurvõitja on Eesti Energia.

Avalikkuses tekitas elavat vastukaja valitsuse ja riigikogu plaan lubada Eesti Energial roheenergia sildi all põlevkivikateldes puitu põletada – plaani vastu olid nii puidusektori ettevõtjad, konkureerivad energiatootjad kui ka keskkonnakaitsjad.

Nüüd on riigifirmal aga põhjust rõõmustada, sest komisjoni konkurentsivoliniku Margrethe Vestageri allkirjaga riigiabi loas on Narva elektrijaamade kateldes puidu põletamist sõnaselgelt toetatud.

“Riigiabi luba ei sätesta piiranguid biomassi kasutamiseks koospõletamisel. Vastupidi – õiguslikud argumendid, mida meie konkurendid Narvas biomassi põletamise vastu esitasid, lükati komisjoni poolt tagasi. See loob eeldused statistikakaubandusega seonduvate elektrituruseaduse muudatuste vastu võtmiseks riigikogus,” ütles riigifirma arenduste kommunikatsioonijuht Henri Arras.

Brüsselilt heakskiidu saanud plaan on palju laiem kui lihtsalt puidu põletamine. Uue plaanitava toetussüsteemi järgi tellib riik taastuvenergia tootjatelt vähempakkumiste abil taastuvenergiast toodetud elektrit. Senise 54,7 euro suuruse toetuse asemel võib vähempakkumises osalenud tootjatele makstav toetus osutuda hoopis väiksemaks.

See, kui palju taastuvenergiat niimoodi tellitakse, sõltub Eesti riigi seatud taastuvenergia eesmärgist. Majandusministeeriumi asekantsler Ando Leppiman selgitas, et 2030. aasta eesmärgi esitab Eesti Euroopasse juba sel aastal.

Kui roheenergia siht on saavutatud, saab sellest üle jäävat taastuvenergiat müüa ELi taastuvenergia ühisturul. Seda võimaldab taastuvenergia eurodirektiiv, mille järgi saavad enda 2020. aasta taastuvenergia eesmärgi saavutanud riigid müüa toodetu põhjal statistilisi ühikuid neile, kes ise kohustuslikke sihte täita ei suuda. Lihtsustatult öeldes on see niisiis taastuvenergia eksport.

Loe edasi Äripäevast.

 

0Shares