Kultuuri hooldamine

Väikeste puukeste (kuni ca 5 a) hooldamise eesmärgiks on parandada nende valgus- ja toitetingimusi. Peamiseks konkurendiks on puudele selles staadiumis lopsakas rohttaimestik.

RMK Kultuuri hooldus

Istutuse või külviga saadud puukeste (nt. mänd, lehis, tamm, aga ka suhteliselt hästi varju taluv kuusk) ümber kasvavat heina saab niita või kitkuda. Metsakultuuri või loodusliku uuenduse hooldamiseks niida konkureerivaid rohttaimi vikati või rohulõikuriga. Ole niitmisel ettevaatlik, sest ainsal vääratusel puukest enam ei ole.

Kui looduslikult uuenenud või kultiveeritud kuuskedel on ladvavõrse juurdekasv suurem kui võra külgokste juurdekasv (nn positiivne kõrguse juurdekasv), siis on kuuskedel valgust vähemalt rahuldavalt. Kui aga külgokste juurdekasv on pidevalt ületanud ladvavõrse juurdekasvu (nn vihmavarjukuused) ja eesmärgiks on kasvatada kuuske uue metsapõlve koosseisus, siis on viimane aeg kuuskede valgustingimusi parandada kas hooldamise või valgustusraiega.

Alla 1 m kõrguste kuuskede kaitsmiseks hilis-külmakahjustuste eest madalamates niisketes kohtades (nn külmalohkudes) jäta kasvama harvalt paiknevaid lehtpuid (kask, sanglepp, saar). Lagedatel aladel kiirgub soojus takistamatult õhuruumi. Lehtpuude võrastiku turve takistab soojuse väljakiirgamist, temperatuur ei lange alla 0 kraadi ning seeläbi väheneb oluliselt külmakahjustuste oht.
Männikultuuridest tuleb haava looduslik uuendus täielikult välja raiuda, sest haab vahendab männile haigusi (männi-pigiroostet).

Kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri hooldamine on abikõlblik tegevus metsa uuendamise toetuse raames.

UURI LISAKS:

Lisainfot valgustusraiete kohta:

Luua Metsanduskooli ettekanne EMK poolt 2013. aasta sügisel korraldatud hooldusraiete koolituselt
Metsa majandamise eeskiri
Leili Mihkelson kirjutab oma blogis hooldusraiete õppepäevast
Noore metsa hooldamise trükis (2015, koostanud Eino Laas)

0Shares