Metsamaaparanduse rahastamise määr

Rahastamise määr on summa, mille puhul makstakse kõikidele taotlejatele toetust eelarve piires. Arvutus tehakse erametsaomanike kaupa määruse lisa 14 arvutusvalemi järgi. Erametsaomanikud, kelle nõuetele vastav toetuse summa on rahastamise määrast suurem, saavad toetust määra ulatuses. Erametsaomanikud, kelle nõuetele vastav toetuse summa on rahastamise määrast väiksem, saavad toetust kogu summas.

Loe rahastamise määra kohta täpsemalt määruse § 16.

 

Taotlusvoor Taotletud
summa
Eelarve Rahastamise
määr
Nõuetele
vastavate
metsaomanike
arv
Metsaomanike arv,
kelle toetuse
summa
vähendati rahastamise
määrani
30.04.2012 128 000 125 000 6 418,06 65 2
1.09.2016 450 000 300 000 3 981,80 115 40
1.09.2017 350 000 200 000 2 592,00 99 58
2.09.2020 276 000 250 000 7 523,50 62 14
1.09.2021 277 000 250 000 6 442,50 68 16

 

 

Metsamaaparandustoetust on antud alates aastast 2012. Tabelist puuduvatel aastatel piisast eelarvest kõikide nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks.

 

0Shares