Hääleta aasta keskkonnategu! Metsaühistute metsataimede ühishanked

Hääleta aasta keskkonnateao konkursil Keskühistu Eramets poolt! Nii tunnustad ka kõiki metsaomanikke, kes oma metsa kasvatamisse panustanud!

Anna oma hääl metsa uuendamisele ja metsaühistutele SIIN.

Keskkonnaministeeriumi korraldatava konkursiga Aasta Keskkonnategu tunnustatakse neid inimesi ja asutusi/ettevõtteid, kes hoolivad meie elukeskkonnast ja hoolitsevad selle eest, et ka teised seda teeksid. Esile tõstetakse keskkonnateod, millel on positiivne mõju keskkonnale või mis on suurendanud inimeste keskkonnateadlikkust.

Tänavu on konkursil ära nimetatud ka Keskühistu Eramets korraldatud metsaühistute metsataimede ühishanked.

eramets-metsauhistu-taimed-metsa istutamine

Ühishanke korraldamise ajendiks oli peamiselt avajuursete kuusetaimede nappus kohalikul turul ning metsaühistute soov olla oma liikmetele abiks metsade uuendamisel, et tööd saaks tehtud kvaliteetselt ja õigeaegselt.

Taimede ühishange on eelkõige suunatud metsaühistutesse kuuluvatele erametsaomanikele, keda praeguse seisuga on ca 10 000 inimest ja kellele kuulub üle 400 000 ha Eesti erametsadest. Metsaühistuga liituma ja ühistegevuses osalema on oodatud kõik ca 112 000 Eesti erametsaomanikku.

Ühishanke kaudsem mõju keskkonnale on erametsaomanike seas järjest süvenev arusaam, et metsauuendustöödel on väga oluline roll metsa eluringis. Seda kinnitavad ka aasta-aastalt kasvavad metsauuenduse mahud erametsades. Metsaistutamisel on ka oluline kultuuriline väärtus – sageli viiakse metsaistutustööd ellu koos pere ja tuttavatega. Nii tekib ka noorematel põlvkondadel tihedam side metsa ja loodusega.

Ühishanke tulemusena istutatakse igal aastal Eesti metsadesse ca 2 500 000 kuni 3 000 000 uut taime ehk uuendatakse ca 1000-1500 ha metsamaad.

Hääletada saab SIIN.

0Shares