Aasta viimased taotlusvoorud tulevad detsembris

Natura, ePRIA, metsameede, arvuti, e-taotlus

Sel aastal saavad metsaomanikud veel toetust küsida metsa uuendamis- ja inventeerimistööde eest. Mõlemad taotlusvoorud toimuvad detsembris.

Metsa uuendamise toetuse taotluse esitamise tähtpäev on 3. detsembril. Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Metsa inventeerimise toetuse taotluse esitamise tähtpäev on 17. detsembril. Toetatakse metsamajandamiskava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inventeerimisandmed peavad olema koostatud ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist.

Metsa inventeerimise toetust maksatakse üks kord kümne aasta jooksul, vaadatakse toetuse väljamaksmise kuupäeva. Inventeerimisandmed võivad olla kantud metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel kalendriaastal.

Kui toetust küsida ühistu kaudu, tuleks ühistuga juba varakult ühendust võtta! Kuna samad taotlemise tähtpäevad kehtivad ka metsaühistule, ei pruugi viimasel päeval pöördudes teie tööd enam ühistaotlusesse jõuda!

Metsa inventeerimise toetust saab küsida vaid metsaühistu kaudu. Ühistu kaudu tasub esitada ka metsa uuendamise toetuse taotlus, sest sel juhul on toetuse määr kaks korda kõrgem.

Kohalike metsaühistute kontaktid leiab erametsaportaalist www.eramets.ee/metsauhistud.

Infot toetuse taotlemise tingimuste kohta leiab erametsaportaalist toetuste lehelt www.eramets.ee/toetused.

73Shares