Aktivistid kaebasid keskkonnajärelevalve-asutuste peale

Eramets, mets, metsaomanik

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks teatas oma pressiteates, et saatis Keskkonnaametile ja Keskkonnainspektsioonile kaebuse raietööde lubamise pärast kaitsealuse linnu pesitsusalas.

Kodanikuaktivistide sõnul lasid riiklikud ametkonnad viimaste päevade jooksul lagedaks raiuda saja-aastase männiku otse kaitsealuse värbkaku püsipesitsusalas. Raieid ei aidanud peatada ka tööde algust pealt näinud inimeste protest.

Ühenduse sõnul teatas 28. jaanuari pärastlõunal Eesti Metsa Abiks avaliku foorumi liige, et Vääna-Jõesuus Jahilossi tee ääres alustati samal hommikul metsaraiet. Kuna tegemist oli kodanikule teadaolevalt värbkaku pesitsemisalaga, mis tähendab, et seal ei tohi käia 1. veebruarist kuni 31. juulini ning isendi häirimine on ka muul moel seadusega keelatud (LKS § 48 ja § 55), siis täitis ta oma kodanikukohust ning uuris kiiresti, mida kaku kaitseks ette võtta.

Järgmisel hommikul teatas sündmuse pealtnägija Keskkonnainspektsiooni, kust kinnitati, et Keskkonnaameti on loa alusel võib sel alal raiuda ning metsa välja vedada kuni esimese veebruarini, mil algab liikumiskeeld.

Kuna raiutud kinnistud jäävad värbkaku püsipesitsusala sisse, siis on Keskkonnaamet kodanikuühenduse hinnangul raielubasid väljastades eksinud Looduskaitseseaduse vastu, sest alale kehtib piiritlemata püsielupaigast lähtuvalt isendi kaitse, mille järgi „kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud“ (Looduskaitseseadus § 55 lg 6).

Ühenduse arvates on tegemist linnu tahtliku häirimisega talvitumise ajal.

Pöördumisega saab tutvuda kodanikuühenduse kodulehel.

 

0Shares