Aprillis saab kasepaberipuu, -palgi ja -paku müümine olema äärmiselt keeruline

KOIT, Raivo Sihver: Vinduma hakanud kevade ja külmade ööde tõttu jätkus metsalõikus ja -vedu ka esmaspäeval alanud april­lis. Siiski soovitavad Põlva Metsaomanike Seltsi konsulendid Kalle Peterson ja Erki Vinni metsaomanikel hakata otsi koomale tõmbama ning panevad neile südamele, et praegu on paras aeg hakata mõtlema lõigatud lankide uuendamisele.
Kui metsaomanikud ei tea täpselt, kuidas ja millega lanke uuendada, siis Põlva Metsaomanike Seltsist saab nii konsultatsiooni kui ka abi. Näiteks aida­takse ette valmistada pin­nast, varuda istutusmater­jali nii Leedust kui ka ko­halikult turult ning antak­se metsauuendusalast nõu­annet.

Hooaja algus oli raske

Põlva Metsaomanike Selts on aidanud metsaomanikke ka raiete korraldamisel. Erki Vinni andmetel oli käesoleva sügistalvise lõikushooaja algus raske, sest vihmase sügise tõttu bii maapind väga märg ning langid pehmed. Kalle Peterson lisas, et ka aasta algus polnud suurem asi, sest lumi tuli sula maa peale.

«Kuigi jaanuaris oli üks külmaperiood, ei teinud see meie elu kergemaks. Et lu­mi oli kohev ja paks, siis ei jõudnud külmakraadid pin­naseni. Olukord hakkas paranema veebruaris, kui pikalt külmetas. Praegu võib aga öelda, et isegi peh­med raielangid on ülestöö­deldavad,» märkis Kalle Pe­terson. Lumi on küll jät­kuvalt sügav, kuid vahe­pealsed sulailmad on sellele kooriku peale tekitanud. Seetõttu on töömeeste lii­kumine metsas paranenud. Metsa ülestöötamise tin­gimuste paranemisel hak­kasid kõik hoolega lõikama ning see mõjutas ka puidu­turgu. Eriti puudutas see asjaolu kasepaku, -palgi ja -paberipuu turgu, sest laod olid materjali täis. Kuigi limiidid olid peal, sai Põlva Metsaomanike Selts tänu pidevale tarnimisele metsa­omanike puitu ikkagi reali­seerida. Kalle Petersoni sõ­nul on aga 1. aprillist äär­miselt keeruline müüa kasepakku, -palki ja -paberi­puud. «Tahame metsaomanikule edastada sõnumi, et II kvartalis pole eriti mõ­tet kaselanke lõigata,» kostis Peterson.

Okaspuupalk on jätkuvalt hinnas

Okaspuupalki (nii kuuse-kui ka männipalki) saab müüa jätkuvalt hea hinna­ga. Kuusepalgi tihumeeter maksab olenevalt palgi dia­meetrist, kvaliteedist ning kõigest muust 65-68 eurot ning männipalgi thm eest saab 70-73 eurot. Erki Vin­ni lisas, et kui saeveskitel saavad laod täis, siis või­vad tulema hakata nii vastuvõtupiirangud kui ka hinnalangused.

Kalle Peterson ja Erki Vinni märkisid, et nad on metsaomanikel aidanud suhteliselt väikestes ko­gustes ka küttepuud varu­da. Kuna Eesti Energia praegu veel hakkpuidu ega muu puumaterjaliga oma katlaid ei küta, siis on hin­nad küllaltki madalad. See­tõttu toimub kütteenamusega raielankide ülestööta­mine suhteliselt madala hinnamarginaaliga.

Kuigi juba jaanuaris saa­di metsa kenasti lõigata, aitas Põlva Metsaomanike Selts metsaomanikel veeb­ruaris üles töötada eelmise aasta sama kuu ligi 2500 tm asemel ligi 3500 tm ma­terjali. Märtsis ohd need ko­gused kindlasti suuremad.

 

0Shares