Arutelu Eesti metsamajanduse üle kõigub teaduslike ja emotsionaalsete argumentide piiril

eramets, mets, ökosüsteem

Maaülikooli metsateadlased ja keskkonnaministeerium leiavad, et Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni metsamajanduse kriitika ei ole teaduslikult põhjendatud. Erinevatel osapooltelt küsis ERR raadiouudistes kommentaare Marii Kangur.

Maaülikooli metsandusprofessor Hardi Tulluse sõnul on tunda palju ühekülgset ja emotsionaalset hinnangut. Samas näeb ta just teadlaste ülesandena edastada objektiivset tõde, mille alusel saaks hinnanguid kujundada nii metsast kui ökosüsteemist kuid ka selle puidulistest ja rahalistest väärtustest, mida heaoluühiskond soovib metsast saada.

Ta rääkis, et arvestama peab kõigi ühiskonnaliikmete huve. Ühekülgsete ja vastandumisele üles ehitatud arutelude korral võime mõned olulised aspektid üldse arvestamata jätta.

Maaülikooli dotsent Ahto Kangur rääkis, et nende kirja aluseks on teaduslikud tööd, mis on teadlaste arusaamade ja arvamuste taga. Tema sõnul tuleks diskussiooni ja arutellu tuua kogu olemasolev teadmine ja püüda rohkem tõepärasust pakkuda.

Teaduste akadeemia looduskaitse komisjoni esimehe Urmas Tartese sõnul on vastukaja ootamatult jõuline, kuid mõjub arutelule hästi. Ka tema ütleb, et oluline on analüüsida kõiki aspekte. Ka neid,mida mõõta ei saa.

Tartes rõhutab, et palju metsa väärtuseid on sellised, mida me emotsionaalsete olenditena vaid tunneme või tunnetame. Ei ole võimalik mõõta nt jalutuskäigu mõju inimese tööviljakusele või mõtteselgusele. Samas on ka need sama olulised asjad, kui sektori maksutulu või kasuminumber.

Kuula täpsemalt raadiouudistest!

0Shares