Biomajandus edeneb vaid riigi, erasektori ja teadusasutuste koostöös

metsatee, matk, eramets

Ülle Jaakma, Eesti Maaülikooli teadusprorektor:

Biomajanduse arendamine aitab tulla toime loodusressursside ammendumise, kliimamuutuste ja inimtegevuse survega keskkonnale. Eesti vajab biomajanduse arendamisel mitme ministeeriumi, erinevate ettevõtlussektorite ja ülikoolide koostööd, kirjutab Postimehe arvamusküljel Eesti Maaülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma. Riigi biomajanduse strateegia ja rakendusplaani väljatöötamine suudaks erinevaid huvigruppe liita ja tekitada vajalikku sünergiat. Palju on õppida teistelt riikidelt, sealhulgas naabritelt Soomes ja Rootsis, kus biomajanduse arendamine on riiklikuks prioriteediks.

Eestis on elaniku kohta kaks korda rohkem põllumaad kui Euroopas ja oleme üks rikkamaid metsariike Euroopas. Peame mõtlema, kuidas neid ressursse targalt kasutada, väärindades põllul ja metsas kasvanut võimalikult ilma jääkideta, ringmajanduse põhimõttel, ja kasvatades lisandväärtust. Taastuvate loodusvarade kasutamisel tuleb pidada mõistlikku piiri, säilitamaks looduse mitmekesisust ja ökosüsteemide tasakaalu.

Teadustöö toetab biomajanduse arengut

Eesti teadusasutustes on väga head kogemused biomajandust toetavate tehnoloogiate ning nende rakendusvõimaluste uurimisel. Näiteks Maaülikool on tugev toidutootmise, maa ja metsaga seotud väärtusahelates ja seepärast oleme biomajanduse edendamise seadnud oma ülikooli missiooniks. Tartu Ülikool on tugev mere-, tervise-, biotehnoloogia- ja materjaliuuringutes. Tallinna Tehnikaülikool on kõrgel tasemel tööstuse digitaliseerimise, uute materjalide ja ressursisäästlike tehnoloogiate arendamisel. Mitmete teaduse tippkeskuste teadusuuringud toetavad uutele biomajanduslikele lahendustele baasi loomist.

Ülikoolide ja ettevõtete koostöös loodud tehnoloogia arenduskeskuste ja kompetentsikeskuste laborid pakuvad võimalusi uute toodete ja teenuste arendamiseks. Näiteks Pollis asuvas teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse laborites eraldatakse kõrgtehnoloogiliste meetodite abil taimsest toorainest bioaktiivseid ühendeid, kasutamaks neid funktsionaalsete toiduainete, toidulisandite, kodukeemia ja looduskosmeetika ning looduslike taimekaitsevahendite tootearenduses. Maaülikooli renoveeritavas Toidumajas on alles äsja valminud teadustööks ja tootearenduseks mõeldud katseseadmete laborid.

Riigilt ootame biomajanduse prioritiseerimist ja järjepidevust toetamaks ettevõtteid, kes teadlastega koostööd teha soovivad, eriti väikeettevõtteid, kellel endal ressursse teadusmahuka tehnoloogia arenduseks napib.

28. novemnril saab TTÜ Mectorys toimuval ettevõtete ja ülikoolide koostööfestivalil „Õigel ajal õiges kohas“ kuulata ja osaleda arutelus „Biomajandus – kas kasutu või väärtuslik tooraine?“.

0Shares