Biomassist toodetud elektrienergiat 60% taastuvenergia toodangust

ARILEHT.DELFI.EE: Taastuvenergia moodustas tänavu kolmandas kvartalis Eestis elektrienergia kogutarbimisest 14%. Kokku toodeti kolmandas kvartalis taastuvenergiat 278 gigavatt-tundi.

Üheksa kuu kokkuvõttes oli taastuvenergia osakaal 16,2%, mis ületab eelmise aasta sama perioodi tulemust kahe protsendi võrra.
Tuuleenergia moodustas kolmanda kvartali taastuvenergia kogutoodangust 39% ning tuulest toodetud elektri kogus – 108 gigavatt-tundi – on ligikaudu sama suur kui aasta tagasi. Tuuleenergiale maksis Elering toetusi 5,2 miljonit eurot, mis on seitse protsenti enam kui eelmise aasta samal perioodil. Kogu toodetud tuuleenergiast sai kolmandas kvartalis toetust ligikaudu 89%i.

Tuuleenergia toodangule makstakse kalendriaastas toetust maksimaalselt 600 gigavatt-tunni ulatuses. Aasta esimese üheksa kuuga on täitunud 72% nimetatud mahust ehk toetust on makstud 432 gigavatt-tunnile tuulest toodetud elektrile. Sama trendi jätkudes jõuab toetatud tuuleenergia toodang aasta lõpus ligi 600 gigavatt-tunni ehk esmakordselt võib tekkida olukord, kus aasta lõpus toodetud tuuleenergia enam toetust ei saa.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas kolmandas kvartalis 60% taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti juulist septembrini elektrit 167 gigavatt-tundi elektrit. Biomassist, biogaasist ja prügist toodetud elektrile maksti toetust kvartali jooksul 7,8 miljonit eurot.

Hüdroenergiast toodeti elektrienergiat tänavu kolmandas kvartalis kaks gigavatt-tundi ja toetusteks kulus 58 000 eurot.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv on eelmise aasta sügisega võrreldes kasvanud kaks korda ja ületas 400 piiri. Kolmandas kvartalis päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus oli kokku 648 megavatt-tundi, mis on 2,5 korda enam kui aasta tagasi. Kuna eeldatavalt tarbivad enamuse toodetud päikeseenergiast mikrotootjad ise kohapeal ära, on päikesepaneelide abil toodetud elektri üldkogus toetust saanud kogusest hinnanguliselt 4-5 korda suurem.

Kokku maksis Elering kolmandas kvartalis taastuvenergia toetust 245 gigavatt-tunni elektrienergia eest summas 13,1 miljonit eurot. Rahalises arvestuses kasvas taastuvenergia toetuste summa möödunud aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kolm protsenti.

Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu kolmandas kvartalis toetusi veidi enam kui eelmise aasta samal ajal – 540 000 eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodeti elektrienergiat 17 gigavatt-tundi.

Aasta üheksa kuu kokkuvõttes on taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi makstud kokku 51,6 miljoni euro ulatuses. Elektritarbijatelt kogutavat taastuvenergia tasu, millest Elering toetusi rahastab, on samal perioodil kogunenud 48,6 miljonit eurot.

 

0Shares