Eesti kiilide nimestikus uus liik

Augustis lisandus Eesti kiilide nimestikku uus liik. Uue kiililiigi, paju-lõunakõrsiku e. Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) püüdis Tartu Ülikooli loodusmuuseumi zoosüstemaatika peaspetsialist Mati Martin Karula lähistelt kobraste poolt ülespaisutatud veekogu kaldalt. 

Tegemist on selle liigi esmaleiuga Eestis. Varem on paju-lõunakõrsikut kohatud Põhja-Lätis. “Seda kiili on käidud juba mitu aastat otsimas aga seni tulutult,” rääkis kiili püüdnud Mati Martin. “Lätis on liiki püütud mitmetest paikadest ja levimine põhja poole oli siiski vaid aja küsimus. Kindlasti aitas sellele kaasa ka harvaesinev soe suvi, mis sel aastal Eestis oli,” kinnitas teadlane kõrsiklaste sugukonda kuuluva kiili Eestisse jõudmist.

Paju-lõunakõrsikul on teistest kiililiikidest erinev munemiskäitumine. Kui kiilid munevad oma munad vette, veetaimede kudedesse või niiskesse samblasse, siis selle liigi emane paigutab oma munad veekogu kaldal kasvavate pajude veekohale ulatuvate pajuokste sisse. Munast kooruvad vastsed kukuvad nii otse vette. Kuivõrd selline tegevus jätab pajuokstele jälje, on seda kiililiiki võimalik tuvastada ka kahjustuste järgi pajuokstel.

“Kas Kesk- ja Lõuna-Euroopas üsna levinud liigi Eestisse jõudmisel on seos kliimamuutusega või on tegemist muude põhjustega on raske öelda. Mõnikord juhtub, et lõuna pool – meie lähinaabruses Lätis ja Leedus levinud haruldane liik muutub seal üha tavalisemaks ja jõuab lõpuks ka meile. Loodan, et paju-lõunakõrsikuga läheb samaviisi kui mõnede teiste, meile hiljuti jõudnud ja meie alale püsima jäänud liikidega,” lisas Martin.

Eelmine Eesti fauna nimestikku lisandunud kiililiik Lestes babrbarus (Fabricius, 1798) püüti möödunud aasta sügisel Kablist, kuid sel aastal ei ole õnnestunud seda liiki uuesti tabada. Koos viimati leitud liigiga on nüüd Eestis 61 kiililiiki.

Loe lisaks ja vaata fotosid ERR Novaatorist.

0Shares