Eesti Energia asutab taastuvenergia ettevõtte

Eesti Energia liidab kogu kontserni taastuvenergia tootmise ühte ettevõttesse. Enefit Taastuvenergia nime kandev ettevõte hakkab opereerima kõiki kontserni taastuvenergia tootmisüksusi ning on üks Baltikumi suurimaid taastuvenergia tootjaid. Muudatus on osa Eesti Energia järgmise viie aasta strateegilisest tegevuskavast.

Eesti Energia järgmise viie aasta strateegiline tegevuskava näeb ette alternatiivsete, sealhulgas taastuvate energiaallikate kasutamise ligi kahekordset kasvu. „Kui täna toodame taastuvatest energiaallikatest, olmeprügist ja põlevkivigaasist kokku üle 700 gigavatt-tunni elektrit aastas, siis 2020. aastaks oleme eesmärgiks seadnud kasvatada seda üle kahe korra. See on ligi neljandik Eesti elektritarbimisest,“ sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. „Plaanide elluviimiseks ühendame kontserni struktuuris killustatud taastuvenergia tootmisüksused ühtse juhtimise alla,“ lisas Sutter.

Taastuvenergia toodangu kasvatamiseks on Eesti Energia ette valmistamas uute tuuleenergia tootmisvõimsuste rajamist. Esimeseks investeerimisotsuseks ollakse tõenäoliselt valmis 2017. aastal. Turule tullakse ka päikesepaneelidel põhineva täisteenuslahendusega.

Taastuvenergiat tootvate üksuste ühendamine on osa Eesti Energia järgmise viie aasta strateegilisest tegevuskavast, mille eesmärk on kasvatada kontserni müügitulu ja kasumlikkust ka olukorras, kus energiahinnad ei parane märkimisväärselt. „Energiaturgude hetkeseis ja väljavaated on võrreldes mõne aasta taguse ajaga kardinaalselt muutunud. Elektri- ja õlihinnad on jõudnud viimase 12 aasta madalaimatele tasemetele. Oma strateegilises tegevuskavas keskendume tegevustele, mida saame ise ära teha Eesti Energia konkurentsivõime kasvatamiseks ja omaniku ootuste täitmiseks,“ rääkis Hando Sutter.

Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kasvatab Eesti Energia olemasolevate põlevkivivarade efektiivsust läbi jätkuva tehnoloogia arendamise, suurendab alternatiivsete energiaallikate nagu tuul, biomass, põlevkivigaas ja päikeseenergia kasutamist energiatootmises ning leiab oma toodetele ja teenustele uusi turge ja tarbijaid.

Näiteks valmistab Eesti Energia ette põlevkivigaasist põlevkivibensiini tootmist, sest selle turuhind on teistest kontserni vedelkütuste toodetest märkimisväärselt kõrgem ja see võimaldab suurendada Eesti Energia poolt toodetava põlevkivibensiini mahtu. Ühtlasi on Eesti Energia eesmärgiks seadnud ühendada oma elektritootmisvaradega suuremahulisi energiatarbijaid. Energiatarbijatele on see atraktiivne võimalus alandada oma energiakulusid ligi kolmandiku võrra, Eesti Energiale kindlustavad sellised tarbijad aga pikaajalise stabiilse elektrinõudluse.

Kuna Eesti on oma taastuvenergia eesmärgid täitnud, tekib võimalus taastuvenergia müügiks riikidele, mis neid ei täida. Esimesed taastuvenergia eksporditehingud Euroopa Liidu statistikakaubanduse turul plaanib Eesti Energia teostada 2017. aastal, pärast elektrituruseaduse muudatuste jõustumist.

Suurema efektiivsuse ja sünergia saavutamiseks liidetakse üheks ettevõtteks Eesti Energia suurimad energiatootmisüksused Õlitööstus ja Narva elektrijaamad. Äriühingu nimeks saab Enefit Energiatootmine.

Veel on Eesti Energia analüüsimas laienemise võimalusi nii Baltikumi gaasiturul kui ka uutel elektrimüügi turgudel Läänemere piirkonnas.

Eesti Energia kontserni kuuluv võrguettevõte Elektrilevi asub aga üha suuremas mahus osutama erinevaid võrguhaldamisega seotud vabaturuteenuseid.

Strateegilise tegevuskava ülevaatus toimub Eesti Energias iga-aastaselt. Protsessi eesmärk on hinnata energiaturgude väljavaateid ning viia kontserni tegevused tegevuskeskkonnas, sh tehnoloogia arengus, turukorralduses ja keskkonnanõuetes toimunud muutustega vastavusse. Samuti tuleb uuenenud andmete valguses analüüsida kontserni võimekust täita omaniku ootusi.

Kaarel Kuusk
Eesti Energia
meediasuhete juht
52 85 049
0Shares