Eesti Erametsaliit pitsitab ebaausaid metsakorraldajaid

Pilt puudub

SAARTE HÄÄL, Ain Lember: Eesti erametsaliit tahab metsaseadusse sisse viia muudatuse, mis võimaldaks küündimatutelt või ebaausatelt metsakorraldajatelt tegevusloa ära võtta.

MTÜ Eesti Erametsaliit tegevdirektori Priit Põllumäe sõnul ei anna tänane õigusruum võimalust ebakorrektselt või oluliste vigadega töötavatelt metsakorraldajatelt tegevusluba ära võtta.

Tahtlik korduv rikkumine võib viia küll metsakorraldusettevõtte loa äravõtmiseni, kuid mitte metsakorraldaja tunnistuse äravõtmiseni.

Paraku on viimasel sellisel juhul võimalik jätkata oma ebakorrektset tegevust uue juriidilise isiku vormis, kellele antakse üle vahendid ja sõlmitakse taas lepingud ebakorrektselt tegutsevate metsakorraldajatega.

Eesti erametsaliit teeb ettepaneku muuta metsakorraldaja pädevustunnistus sisuliselt tegevuslitsentsiks, mida on võimalik peatada ja kehtetuks tunnistada.

Ettepanek on täiendada metsaseadust selliselt, et metsakorraldajalt võib tunnistuse ära võtta sarnaselt tegevusloa peatamisega – kui aasta jooksul on teistkordselt oluliselt rikutud metsakorraldustöödele esitatud nõudeid.
Uut tunnistust (selleks vajaliku eksami ja proovitöö sooritamist) saaks taotleda alles aasta jooksul pärast tunnistuse kehtetuks tunnistamist.

Kui tunnistus on kolm korda ära võetud, siis kaotab isik õiguse uut tunnistust taotleda ehk metsakorraldajana töötada.
Eesti erametsaliit osutab, et metsa inventeerimisel ja majanduskavade koostamisel on tugev majanduslik mõju tööde tellijale ja laiemalt kogu sektorile.

Näiteks on võimalik “investori huvides uuendatud majanduskavaga” oluliselt tõsta investeeringute tasuvust – seda mitte alati objektiivselt arvesse võttes kehtivaid piiranguid ja looduse tegelikku olukorda.

Sellistel juhtudel on tegemist ebaausa konkurentsiga, kus ettevõtjad kasutavad ebakorrektseid metsakorraldajaid oma huvides (nt suurema raiemahu planeerimiseks) ja tänu sellele on võimelised ka riigimaa müügi enampakkumistel kõrgemat hinda pakkuma.

0Shares