Eesti Erametsaliit toetab kohaliku kogukonna kaasamist jahipidamise korraldamisse

EEMLi TEADE: Eesti Erametsaliit (EEML) tunneb heameelt Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) juhatuse seisukoha üle, et jahinduses on kohaliku kogukonna kaasamine väga oluline. Sellest põhimõttest on Eesti Erametsaliit jahiseaduse aruteludes lähtunud ning see on olnud ka maaomanike põhisoov.

Nimelt avaldas EJS pressiteate, milles rõhutatakse: „Eesti Jahimeeste Seltsil ei ole turismijahi kui sellise vastu, kuid seda tuleb korraldada koostöös kohaliku kogukonnaga ja kestlikult.“

Loe EJSi pressiteadet: http://www.maaleht.ee/news/mets/jaht/jahimehed-soovivad-jahiturismi-taiendavat-reguleerimist.d?id=65901830

 Eesti Erametsaliit on täiel määral nõus jahimeeste esindusorganisatsiooni poolt välja toodud  kohaliku kogukonna arvestamise ja kestliku jahipidamise põhimõttega. Samas on EEML jätkuvalt seisukohal, et praegu kehtiv jahiseadus ei reguleeri seda piisavalt.

Nii on võimalik olukord, kus nii kohalikud jahimehed kui ka maaomanikud tõrjutakse jahipidamisest kõrvale. Näiteks võib tuua Torgu jahipiirkonna vastasseisu.

Loe artiklit siit: http://www.saartehaal.ee/2013/04/03/torgu-jahipiirkonna-rentnik-suudistab-laimukampaanias/

 „Näib, et mõlemal organisatsioonil, nii metsaomanikke esindaval Eesti Erametsaliidul kui ja jahimehi esindaval Eesti Jahimeeste Seltsil on ühine eesmärk. Seepärast pole mõistlik tekitada kunstlikke vastasseise ja kulutada energiat poriloopimisele või lobitööle. Selle asemel tuleks keskenduda kokkulepete saavutamisele kohalike kogukondadega, et praegustele probleemidele ühiselt lahendused leida,“ leiab Põllumäe.

Just puudujäägid kehtivas jahiseaduses ja riiklik jahimaade jagamissüsteem loovadki pinnase konfliktide tekkimiseks jahipidamise võimalusest ilma jäetud kohalike jahimeeste ning jahiõiguseta maaomanike seas. 

 Menetletava uue jahiseaduse kiire vastuvõtmine annaks hea pinnase edasiseks koostööks ja vähendaks konfliktsete osapoolte mänguruumi jahipiirkondades, võtab Eesti Erametsaliidu tegevjuht teema kokku. Seadusandlik raamistik ja vastuvõetud otsused peavad toetama eelkõige maaelu arengut, kohalikku kogukonda ja tasakaalus elurikkust.

Lisainfo: Priit Põllumäe, EEMLi tegevdirektor, +372 504 0928, priit.pollumae@erametsaliit.ee

 

0Shares