Eesti kasehalge veetakse Ameerikasse

Pilt puudub

Heli Raamets: Siinse küttepuuturu väiksus sunnib tootjaid puid kas või üle mere vedama. Eksport on sel aastal kaks ja pool korda kasvanud.
“Euroopa arukask. Lihtsalt pa­rim. Täiusliku tule jaoks.”

Sellised lubadused, ainult et inglise keeles, seisavad USAsse saadetavate puuhalge täis võrk­kottide peal.

Iga kott mahutab 21 liitrit halge ja on varustatud sangaga, millest haarates kaminaomani-kul hea puid tõsta.

Halukotid on laotud puidust alustele, millega need suurde merekonteinerisse sõidutatakse. Konteiner mahutab 42 alust, sel­liseid tuleb Tartumaal Rebase kü­las tegutsevas ettevõttes OÜ Sak-kose täita kolm tükki nädalas.

“Ameeriklastel on raha ja kask nende jaoks eksootika,” üt­leb tootmisjuht Kalle Kalda. Kas­vavad ju seal peamiselt pöögid ja muud kiiresti põlevad puud. Nii ollaksegi valmis eksootili­se ja kaminas kaua põleva kase­puu eest maksma küsitud hinda.

Skandinaavia soovib kaske

Kalda sõnul saavad nemad kui tootjad USAsse saadetava eest enam-vähem sama hinda mis Ees­ti turulgi. “Eesti turg on nii väike ja Eesti inimestel pole raha, see­tõttu ostetakse küttepuid taluni­ke käest või otsitakse jääke,” sel­gitab ta ekspordivajadust.

Üle ookeani on aga kindel turg, kuhu saab halge saata jaani­päevast jaanuarini. Kolm nädalat vee peal loksumist, ja siis lähevad halukotid kauplustesse müügile.

Sakkoses töötab 12 pakkijat, kuid plaan on eksporti kasva­tada, selleks kaks halumasinat juurde soetada ning järgmisel aastal pakkijate arvu 20ni suu­rendada.

Rebase küla ettevõte müüb küttepuid ka Soome ja Norrasse. Samas on Norras kõva konku­rents, ning lätlased, kel palgad ja tööjõukulud madalamad, uputa­vad Norrat oma küttepuudega.

Eksport annab tööd talvel

Põlvamaal Hino külas asuv Esve-ko Wood OÜ müüb kaminapuid Rootsi, Taani ja Inglismaale. Et­tevõtte tegevjuht Anton Kuznet­sov ütleb, et nemad on viimasel ajal Norra osa vähendanud, kuna seal on suur konkurents ja see on hinnad alla surunud.

“Kui Skandinaavias eelista­takse küttepuuna kaske, siis näi­teks Prantsusmaal ei lähe see üldse, nad tahavad pööki, saart või tamme,” toob ta välja.

Kuna viimati nimetatud liike pole Eestis küttepuude valmista­miseks piisavalt, ei ole siinsetel ettevõtetel Kesk-Euroopas lihtne läbi lüüa ja vaadata tuleb pigem kaske eelistavate maade poole.

Esveko Wood pakib kamina-puud eri suurusega kastidesse ja kottidesse – kuidas vaid klient soovib. “Eestisse ei müü me üld­se,” märgib Anton Kuznetsov. “Eksportimine tasub ära, kuna hind on parem.”

Elva külje all asuv Sanlain Grupp OÜ ekspordib peamiselt Norrasse, aga ka Inglismaale ning on müünud Saksamaale ja Belgiasse.

“Puu ise ei maksa midagi, lõikamine ja halgudeks tegemi­ne maksab. Ning kuna tööjõu­kulu on seal kõrge, tuleb küt­tepuu kallis,” selgitab ettevõtte juht Janno Pärt seda, miks n-ö rikkad riigid eelistavad Balti rii­kidest pärit küttepuid soetada.

“Eesti inimene ostab suvel toorest puud,” maalib ta pildi. Talvel ei osteta siin aga peaae­gu üldse, kuna enamik on enda­le vajaliku juba suvel soetanud.

Siis annab tööd ja leiba eksport – piiri taha saadetakse kuivata­tud ja pakendatud halud. Kuna kogused on suured, annab see siin talv läbi tööd. Tõsi, kui on soe talv, pole nõudlus nii suur.

Aga kenasid kasehalge hi-mustatakse soojades maadeski. Põlvamaal elava Tiiu Marrani peretuttavad elavad Hispaanias Las Palmases. Eestis käies vii­sid nad puuhalge kaasa. “Nen­de piirkonnas ei tohi lõket ega ka kaminas tuld teha, kuid ha­lud lähevad kaminasse dekorat­siooniks,” selgitab naine.

Kommentaar

Ott Otsmann, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevdirektor

Eesti metsades on madalakvaliteedilist puiduressurssi ning sa­muti tööstuste kõrvaltoodangut rohkem, kui on Eesti oma tarve.

Seetõttu toodetakse energiapuutooteid rohkem ja neid on võimalik ka eksportida, luues sellega madalakvaliteedilisemale puidule lisandväärtust.

Suurim energiapuu kaubagrupp on puidugraanul ning selle tänavused suurimad sihtriigid on olnud Taani, Rootsi ja Itaalia. Küttepuidul on need vastavalt Taani, Saksamaa, Norra, USA ja Rootsi, puusöel peamiselt Rootsi ja Soome.

 

 

0Shares