Eestimaa Talupidajate Keskliit 30

põld, põllumaa, eraomand, muld

22. jaanuaril täitus Eestimaa Talupidajate Keskliidul (ETKL) 30nes tegutsemisaasta. Ajad ja olud on olnud erinevad, kuid alati on liidu eesmärgiks olnud peretalude eest seismine, kirjutab Põllumajandus.ee.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu liikmeteks on 19 organisatsiooni, milledesse omakorda kuulub pea 1000 talupidajat. Seega on ETKL suurimaks põllumajandustootjaid koondavaks esindusorganisatsiooniks.

„ETKLi liikmeorganisatsioonidest on osad maakondlikud taluliidud ja osad on erialaliidud. ETKLi liikmeorganisatsioonid moodustavad üldkoosoleku, mis on Keskliidu kõrgeim organ ja mis koguneb paar korda aastas. Üldkoosolekute vahelisel ajal on ETKLi kõrgeimaks organiks nõukogu, kuhu kuuluvad Jaan Kiider Saaremaa Talupidajate Liidust, Marika Parv Võrumaa Talupidajate Liidust, Olavy Sülla Pärnumaa Talupidajate Liidust, Ants Aaman Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsist ja nõukogu esimees Kalle Hamburg, kes on tegev TÜs Talukartul ja Raplamaa Talupidajate Liidus. Organisatsioonis töötab, lisaks minule, juhiabi/assistent, finantsjuht, kaks asendusteenuse piirkonnajuhti ning pea 25 asendustalunikku, kelle igapäevane töö on erinevates Eesti taludes asendusteenuse pakkumine loomakasvatus ettevõtetele,“ tutvustas liidu toimimist Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats.

ETKLi peamiseks tegevuseks on organisatsiooni liikmete huvide esindamine ministeeriumite ja muude ametkondade tasandil. „Lisaks edendame me lühikesi tarneahelaid ja kohalikku talutoitu läbi „Ehtne Talutoit“ kaubamärgi. Uue tegevusena oleme käivitanud agroturismi arendamise Eestis,“ ütles Ats ja täiendas, et nende organisatsiooni jaoks on oluline traditsioonide säilitamine ning nii jätkub ka traditsiooniline Talupäeva korraldamine ning parima talu valimine. „Oleme neid tegevusi kaasajastanud ning natukene lisategevustega rikastanud.“

Loe edasi SIIT.

0Shares