Elutähtsad tolmeldajad vajavad majandusmetsades hoolt – uued juhised parandavad metsade elurikkust

Soome metsandusorganisatsioonil Tapio valmis uurimus sellest, kuidas metsas olevaid tolmeldajaid paremini kaitsta või aidata ja seda justnimelt majandusmetsades. Valmis juhis, kuidas parandada metsade elurikkust, mis soodustab elutähtsate tolmeldajate head käekäiku.

Forest.fi portaalis ilmunud artiklis on välja toodud mõned põhilised punktid, mida võiksid metsaomanikud tolmeldajate heaks järgida. Projekti juht Sara Turunen toob välja, et isegi väikesed teod on tolmeldajatele suureks abiks, eriti kui teha õigeid tegusid õiges kohas. Näiteks tasub pärast taimede õitsemist teha metsateede ääres niitmisi. Majandusmetsas võiks istutada ja kasvatada ka pärnasid, toomingaid, pihlakaid ja pajusid. Samuti võiks ühe metsamajandusliku võttena teha tihedates metsaservades mõnes paigas natuke raiet, et valgus tungiks sügavamale metsa sisse ja niiviisi hakkaks ka rohkem taimi metsas sees kasvama, kus muidu valgust napib.

0Shares