Enampakkumiste teated kolitakse Metsaühistu lehele

Eramets, metsaomanik, hooldusraie

Seni on erametsaportaalis avaldatud metsaühistute poolt korraldatud raieõiguse- ja kinnistute müügi enampakkumiste teateid. Jaanuaris kolitakse sellised teated Metsaühistu lehele.

Otsuseni senist praktikat muuta jõuti sel suvel Ida-Virumaal toimunud metsaühistute esindajate kokkusaamisel, kus metsaühistute teenuste ühtlustamises nähti võimalust teenusekvaliteedi tõstmiseks ja ühistute omavahelise koostöö edendamiseks. Erametsaportaalis lõpetatakse enampakkumiste avaldamine 7. jaanuarist.

Metsaühistute poolt korraldatud raieõiguse- ja kinnistute müügi enampakkumiste teated leiab edaspidi aadressilt www.metsauhistu.ee/enampakkumised

Metsaühistud pakuvad metsaomanikele igakülgset nõustamist metsa hoidmisel ja majandamisel. Lisainfot metsaühistute kohta leiab aadressilt www.eramets.ee/metsauhistud.

0Shares