Erakonnad: erametsaomanikule tuleb piirangud rahaliselt hüvitada

maa, jõgi, vesi, talv, eramets

Eesti Erametsaliit, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit:

Eestis on ligi 14 000 hektarit kaitstavat erametsa, mis on väljaspool Natura 2000 alasid ning millele tehtud piiranguid metsaomanikele ei hüvitada. Kõik suuremad erakonnad on nõus Eesti Erametsaliidu ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ettepanekuga, et erametsaomanikule tuleb taolised piirangud rahaliselt hüvitada.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link: “Küsisime kõikidelt tänastelt parlamendierakondadelt ning uutest tulijatest ka Eesti 200 käest nende seisukohta: kas nad arvavad, et erametsaomanikele tuleb nende metsale seatud piiranguid rahaliselt hüvitada. Selles küsimuses olid kõik erakonnad üksmeelel, et seda tuleb teha,” rõõmustas Link.

“Meil on täna ligikaudu 2000 erametsaomanikku, kelle maa jääb väljapoole Natura 2000 alasid. Nende mets on võetud kaitse, neil pole õigust seda majandada. Samas ei pakuta neile selle eest mitte mingit hüvitist,” ilmestas Link probleemi.

Mitmetel erakondadel on vastav punkt ka valimisprogrammi sisse kirjutatud.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Ühtlustame looduskaitseliste piirangute kompenseerimise ja ei tee vahet Natura 2000 võrgustikku kuuluvate ja mitte kuuluvate kaitsealade vahel. Uute piirangute kavandamisel kompenseerimine omanikule saamata jääva tulu.

Reformierakond: Tagame looduskaitseliste piirangute puhul eraomanikule õiglase kompensatsiooni üldsuse huvide järgimise ning loodus- ja liigirikkuse säilitamise eest.

Keskerakond: Looduskaitselised piirangud, hüvitised ja kahjutasud peavad olema konkreetsed ning õiglased. Tagame looduskaitseliste piirangute õiglase kompenseerimise ja looduskaitseliste ning üleriigilisteks ettevõtmiseks vajalike maade õiglaste hindadega väljaostmise nende omanike käest.

Isamaa: [Isamaa] tagab kaitse alla võetud maade omanikele õiglase hüvitise.

Hüvitamist toetasid ka EKRE, Vabaerakond ning Eesti 200, kellel seda küll valimisprogrammides kirjas ei ole.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ning Eesti Erametsaliit küsisid suuremate erakondade arvamust metsanduse kohta, töötasid läbi nende valimisprogrammid ja reastasid erakonnad metsanduse valimiskompassile. Kompass annab igaühele võimaluse ka võrrelda, millise erakonnaga tema vaated kõige sarnasemad on.

Metsasektori valimiskompass on leitav SIIT.

0Shares