Erametsadesse tellitakse üha enam männi- ja kaseistikuid

Kevadine istutushooaeg läheneb ja erametsades sätitakse ritta viimaseid taimetellimusi ning istutusplaane. Aastaid istutusstatistika tipus trooninud kuuse kõrval kasvab järjepidevalt nõudlus männi- ja kaseistikutele.

Erametsaomanikul, kellel on aprillis-mais metsauuendustööd plaanis, tasub võtta kiiremas korras ühendust kohaliku metsaühistuga, sest oma taimetellimussooviga viimasele hetkele jäädes ei pruugi olla võimalik seda enam täita. Praegu on saada veel kuusetaimi, männi- ja kasetaimed on käesolevaks kevadeks otsas.

Erametsaomanike suurimat taimetellimuse ühishanget korraldava Keskühistu Eramets TÜ tegevjuhi Priit Jõeääre sõnul on jätkuvalt populaarseim puuliik istutamisel kuusk, kuid osakaal on aastate jooksul jõudsalt liikunud männi ja kase istutamise suunas. Nii näitab Keskühistu Eramets varasemate tellimuste statistika, et tellitavad männitaimede kogused on viie aastaga kolmekordistunud ning jõudsalt kasvab ka kasetaimede tellimine.

Kuuse osakaalu kahanemisel mängib rolli ka kuuse algtiheduse vähenemine. Kui veel mõned aastad tagasi istutati hektari kohta ligi 2200 kuusetaime, siis Keskühistu Eramets kogemuse järgi on see nüüd 1600-1700 taime hektari kohta. Põhjuseks, et võimalike kuuse-kooreüraski kahjustuste vältimiseks ning tormikindluse parandamiseks võtavad metsaomanikud kohe algselt suuna istutada kuuske vähem ning loodusliku uuenemise abil lasta metsa kasvama ka lehtpuu.

Männi- ja kasetaimede kättesaadavus soovitud mahus on aga terav probleem ning erametsaomanikul, kes sooviks käesoleval kevadel männi- või kasetaimi istutada, ei ole istikuid tõenäoliselt kuskilt saada – Keskühistu Eramets taimetellimusest on saada veel avajuurset kuusetaime ja kuuse potitaime.

Jõeääre sõnul jäävad 2021. aasta tellimused samasse suurusjärku mullusega, kui Keskühsitu kaudu jõudis erametsadesse ligi 4 miljonit taime. „Tellimuste kasvu prognoosida ei julge, peamiseks kasvupiduriks võib lugeda raiemahtude langust erametsades,“ selgitas tegevjuht. „Raiemahtude languse põhjused on olnud seotud materjali ostuhindade langusega, erinevate sortimentide turupiirangute ning soojade talvedega.“

Männi- ja kasetaimede defitsiiti kinnitas ka Eesti suurima metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud juhatuse liige Kadri-Aija Viik.
„Üllatavalt on sellel kevadel nõutud just männi- ja kasetaimed. Tavaliselt on nende osa kuni veerand kogumahust, seekord küsiti neid ligi pool kõigist taimedest,“ kommenteeris Viik, et kõigile soovijatele taimi enam ei leia. Ühinenud Metsaomanikel on kevadel oma liikmetele jagada 900 000 taime, kõige suurem nõudlus on kuuse potitaimede järele.

Erametsaomanikul, kes soovib oma metsa uuendada, tasub taimede hankimiseks ühendust võtta oma kohaliku metsaühistuga.
Pärast tööde tegemist saab metsa uuendamiseks toetust küsida Erametsakeskuselt, metsa uuendamise esimese toetusvooru tähtaeg on tänavu 1. juulil.

Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, maapinna ettevalmistamist istutamiseks ning metsauuenduse hooldamist. Taotlusi saab esitada vaid läbi metsaühistu.

Metsa uuendamise toetuse kohta saab lähemalt lugeda erametsaportaalist https://www.eramets.ee/toetused/metsa-uuendamise-toetus/.

0Shares