Erametsakeskus toetab metsade uuendamist 

Kuivõrd metsaistutamine erametsades on täies hoos, käisid ka Erametsakeskuse (EMK) töötajad koos keskkonnaminister Erki Savisaarega Jõgevamaal metsa istutamas. Seejuures tuletab EMK erametsaomanikele meelde, et metsa uuendamisele tehtud kulude katteks saab osaliselt raha tagasi esitades toetuse taotluse kas 1. juuliks või 1. detsembriks.

Erametsadesse istutamine on Eesti taasiseseisvumise ajal pidevalt kasvanud, nagu on suurenenud ka erametsade osakaal kogu metsa pindalast. Eile käisid ka EMK töötajad koos keskkonnaminister Erki Savisaarega Jõgevamaal metsa istutamas, kuhu kahehektarilisele alale istutati 3500 kasetaime. Kask on Eesti metsades oluline lehtpuu, mis talub hästi torme ning neid ei kimbuta nii sageli ka juuremädanikud. Samuti ei ole kask ulukitele nii atraktiivne, kui näiteks kuusk.

“Metsa istutamine on igaühe auasi, mitte ainult metsaomaniku seadusejärgne kohustus. On hea meel näha, et erametsaomanikud on ka uuendustööde tegemisel aasta-aastalt järjest aktiivsemad, sellele on kaasa aidanud Erametsakeskuse hea töö nõustamisel,“ rääkis keskkonnaminister Erki Savisaar.

Viimastel aastatel on erametsades püsinud istutatavate taimede hulk ligi 17 miljoni taime juures.

 EMK juhatuse liige Gunnar Reinapu juhtis erametsaomanike tähelepanu istutamise õnnestumise soovitustele: „Kuldreegel on, et õigesse kasvukohatüüpi tuleb istutada õige puuliik. Et tööst oleks kasu ja investeeritud raha asja ette läheks, tuleb tähelepanu pöörata istiku kvaliteedile ja hoidmistingimustele enne istutamist ning vältida istutusvigu.“ Kui endal istutamiseks oskusi või teadmisi ei ole, tuleb appi kohalik metsaühistu. 

Suur roll on ka ilmastikul – tuleb loota, et suvi ei tule põuane. „Looduses on oma seadused ning aja jooksul uueneb mets ka looduslikult, ehkki kasvama hakanud puuliik ei pruugi olla metsaomanikule meelepärane. Hooldusraiete käigus saab metsaomanik neil aladel kujundada eriilmelisi ning mitmekesisemaid puistuid,“ lisas Reinapu.

EMK metsa uuendamise toetuse raames toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud. “Tasub tähele panna, et metsauuendamise toetust saab taotleda ainult metsaühistu kaudu ning soovist toetust küsida tasub oma metsaühistut aegsasti teavitada. Taotluse kokkupanek vajab mõnevõrra aega, mistõttu viimasel hetkel pöördudes ei pruugi jõuda taotlust esitada,” selgitas Reinapu.

1999. aastal loodud EMK on andnud oma panuse erametsaomanike taimede kasvatamisse ja istutamisse läbi erinevate infomaterjalide, koolituste, metsaomanike ühistegevuse toetamise ning toetuste jagamise. Toetatud on raiesmike uuendamist, põllumaade metsastamist, metsakultiveerimismaterjali kasvatamist, kahjustatud metsa taastamist, maapinna ettevalmistamist, istutamist ja noorte kultuuride hooldamist kokku üle 15 miljoni euroga. Esimesed puud, mis on toetuste kaasabil enam kui 20 aastat tagasi istutatud, võivad olla tänaseks juba ligi paarikümne meetri kõrgused.

Erametsaomanikud saavad nii metsaistutamise kui muude teemade kohta nõu küsida kohalikest metsaühistutest. EMK kodulehelt on leitavad ka õppelehe Sinu Metsa numbrid, seminaride ettekanded ning raamatud ja trükised. Erametsaomanikud saavad end viimaste uudistega kursis hoida ka tellides omale meilile uudiskirja.

0Shares