EMK liitumine KIKiga metsaomanike ja metsaühistute jaoks muudatusi ei kaasa ei too

Erametsakeskuse ja KIKi töötajad ühistel talgutel

Alates 1. jaanuarist 2023 ühinevad SA Erametsakeskus ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Mõlemad sihtasutused tegutsevad Keskkonnaministeeriumi haldusalas ja omavad pikaajalist kogemust toetuste andmisel. Ühendatud asutuse nimeks jääb Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Liitumise järgselt saab Erametsakeskusest KIKi metsaosakond.

KIKi tulevase metsaosakonnana jätkame oma senist tööd erametsanduse arendamisel ning metsandustoetuste andmise korraldamisel nii siseriiklikest kui ka Euroopa Liidu vahenditest. Metsaomanike ja metsaühistute jaoks ei muutu liitumise järgselt midagi ning erametsatoetuste taotlemine jätkub endisel viisil. Kogu vajaliku info leiab metsaomanik ka pärast 1. jaanuari jätkuvalt erametsaportaalist www.eramets.ee.

Erametsakeskuse ja KIKi tegevusvaldkonnad sobituvad omavahel hästi kokku ning kahe asutuse kogemuste ja kompetentside liitmine aitab seeläbi kaasa veelgi paremale metsanduse ja keskkonnateemade sidustamisele Keskkonnaministeeriumi haldusalas. Koostöö loob alati uusi võimalusi ning koos oma uute kolleegidega KIKis saame olla tugevamad nii metsanduse- kui ka laiemalt keskkonnavaldkonna eest hea seismisel. Ka KIKi ridadesse kuuludes töötame ikka edasi selle nimel, et erametsaomanikel oleks jätkuvalt võimalik oma metsade eest targalt ja loodusega kooskõlas hoolt kanda!

0Shares