Erametsakeskuse nõukogu kinnitas II poolaasta toetusvoorude eelarved

Sel nädalal kogunenud Erametsakeskuse nõukogu kinnitas tänavuse II poolaasta metsatoetuste voorude eelarved järgmiselt:

  • Metsa uuendamise toetuse 2018. a eelarvet suurendati 950 tuhandelt eurolt 1 250 000 euroni. II taotlusvooru eelarve on 500 tuhat eurot (2 korda rohkem kui möödunud aastal), taotlemise tähtpäev on detsembris.
  • Metsamaaparandustööde toetuse eelarvet suurendati 60 tuhande euro võrra. Vooru eelarve on 260 tuhat eurot, taotlemise tähtpäev 3. september.
  • Metsa inventeerimise toetuse eelarveks kinnitati 250 tuhat eurot. Taotlemise tähtpäev on detsembris.

Varasemalt oli kinnitatud metsaühistu toetuse eelarve 500 000 eurot ja metsa sertifitseerimise toetuse eelarve 200 000 eurot. Mõlema toetuse taotlemise tähtpäev on varasema 1. augusti asemel  3. september.

Infot toetuse taotlemise tingimuste kohta leiab erametsaportaalist toetuste lehelt www.eramets.ee/toetused.

0Shares