Erametsaliit koostab taas valimiskompassi

Valimiskompass aitab valijail orienteeruda erakondade metsanduslikes vaadetes, kirjutab Eesti Erametsaliidu juht Andres Talijärv õppelehes Sinu Mets.

Nii nagu metsa minnes on oht eksida, on oht eksida ka metsaasju arutades – see toob kaasa ohu teha valesid otsuseid. Selleks, et metsas mitte eksida, on soovitav kaasa võtta kaart ja kompass. Selleks, et metsaasju arutades ja otsuseid tehes mitte eksida, on vaja samasuguseid töövahendeid.

Eesti Erametsaliit on koostanud metsaasjades orienteerumiseks Riigikogu valimiste eel erakondadele metsanduse teekaardi. See annab lühiülevaate Eesti metsades sajandi jooksul toimunust, metsade vanuselisest jaotusest, põlismetsade ja loodusväärtuste kaitsmisest ja metsade rollist tööandjana. Eraldi leiab käsitlemist metsanduse panus riigieelarvesse ja erametsade olulisus riigi majanduses.

Kuus ettepanekut erametsanduse edendamiseks

Selleks, et saaksime ka tulevikus olla metsarikas riik, kes oskab targalt oma metsi majandada, on erametsaliit teekaardis teinud järgmised üldistavad ettepanekud:

  • Suurendada Eesti metsarikkust ja pärandada oma lastele terved metsad. Selle saavutamiseks tuleb riigil soodustada metsade vanuselise struktuuri ühtlustamist.
  • Ühtlustada looduskaitsepiirangute kompenseerimine, mitte teha vahet Natura 2000 võrgustikku kuuluvate ja mittekuuluvate kaitsealade vahel.
  • Uute piirangute kavandamisel näha planeerimise käigus ette omanikule saamata jääva tulu kompenseerimine ja katteallikad.
  • Muuta riigile kohustuslikuks põhjalikum sotsiaalmajanduslik analüüs piirangute mõjust.
  • Julgustada erametsaomanikke oma metsa eest hoolt kandma. Muuta füüsiliste isikute metsatulu maksustamist.
  • Tagada metsasektori stabiilsus, soodustada investeeringute tegemist ja töökohtade loomist maapiirkondades.

Erametsaliit on tutvustanud teekardi sisu erakondade esindajatele, aitamaks neil metsanduses paremini orienteeruda, kui koostatakse valimiseelseid programme ja kavandatakse oma valimislubadusi.

Kompass näitab suunda vahetult enne valimisi

Kui suund on teekardi abil kätte saadud, hakatakse kompassi abil orienteeruma. Erametsaliidu ning metsa- ja puidutööstusliidu koostatud paarikümnest küsimusest koosnev küsimustik kannab koondnimetust Valimiskompass 2019. Küsimustiku saadame kõikidele erakondadele.

Kui vastused käes, koostame nende põhjal ja erakondade valimisprogramme analüüsides kompassi valijate jaoks. Kompass hakkab näitama niisiis erakondade hoiakuid metsanduse suhtes
ja igal metsahuvilisel valijal on võimalus enne hääle andmist võrrelda oma ja valimistel osalevate erakondade vaateid metsanduse tulevikule.

Erametsaliit on seisukohal, et metsanduse jaoks olulisi otsuseid tuleb langetada koostöös praegu koostatava metsanduse arengukava aruteluringides, seetõttu oleme me hoidunud väga detailsete küsimuste esitamisest, nagu näiteks kui suur peaks olema raiemaht ja kaitstavate metsade pindala – need küsimused jäägu teadlaste ja ekspertide otsustada.

Esimesed valimiskompassi koostamise materjalid jõuavad erametsaliidu ning metsa- ja puidutööstusliidu kodulehtedele loodetavasti detsembris. Valimiskompass valmib ja jõuab kodulehtedele
vahetult enne valimisi. Riigikogu järjekordsed valimised toimuvad 3. märtsil 2019.

0Shares